Kurban

Kurban İle İlgili Terimler

Kurban İle İlgili Terimler

Kurban İle İlgili Terimler: AREFE Kurban bayramından bir önceki güne verilen ad. BAYRAM Dinî veya millî açıdan özel önemi olan ve topluca kutlanan gün. TEŞRÎK Kurban bayramı ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen ad. HEDY Hac ve umre yapan kimselerin Harem sınırları içinde kestikleri kurban. …

Devamını Oku »

Kurban Sıkça Sorulan Sorular

Kurban Sıkça Sorulan Sorular Kurban Sıkça Sorulan Sorular Başlığı altında Kurban İbadeti ile alakalı merak ettiğiniz bütün soruların cevapları kaynakları ile beraber bu eserde. Aşağıdaki linke tıklayarak kurban ibadeti konusunda merak ettiğiniz bütün sorulara cevap bulabilirsiniz. Her Müslümanın bilmesi  ve öğrenmesi gereken fıkhi bilgiler bu eserde. Aşağıdaki linkten PDF formatındaki …

Devamını Oku »

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti,  bayram namazının kılındığı yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten ) sonra başlar. Hanefîlere göre kurban bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, IV, 72). Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü de kurban kesilebilir (Mâverdî, el-Hâvî’l-Kebîr, Dâru’l-Fikr, …

Devamını Oku »

Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır?

Karnında yavrusu bulunan hayvanların her ne şekilde olursa olsun (kurbanlık olarak da eti için de) kesilmesi uygun değildir. Ancak kesilmiş olması durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Kurban edilmek üzere alınan hamile bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa, o da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. …

Devamını Oku »

Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu?

Bir hayvanın kurbanlık olarak seçilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan özürlerden birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlık hayvanların göz ve kulaklarının sağlam ve sağlıklı olmasına dikkat edilmesini istemiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Burdan hareketle, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının …

Devamını Oku »

Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Teşrik Tekbiri

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, kurban bayramının Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirmiştir (Beyhâkî, esSünenü’l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49). Buna göre Hanefîlere  göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü …

Devamını Oku »

Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi?

Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli (nisap) miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin …

Devamını Oku »

Kesimden önce kusuru tespit edilemeyen bir hayvanın, kurban edildikten sonra hasta olduğunun anlaşılması ve etinin yenilmeyeceğine dair uzmanlarca karar verilmesi halinde, kurban dinen geçerli midir?

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, hayvanda bazı kusurların bulunmaması gerekir. Satın alınırken kurbana engel bir kusuru olan hayvan kurban olarak kesilemez. Hayvan kusursuz olarak satın alınıp da, alıcının elinde iken kurban olmaya engel bir kusurun ortaya çıkması halinde, kişi zenginse ayıbı olmayan başka bir hayvan alıp keser. Yoksulsa yeni bir …

Devamını Oku »

Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi caiz midir?

Kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarının önlenmesi, hayvan için kurbanlık olması açısından ayıp sayılmıyorsa ve insanların yararına bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik ise, bunda bir sakınca yoktur (İbn Âbidin, Reddu’l-Muhtâr, Riyad, 1423/2003, IX, 557-558). Ancak kurbanlık için hazırlanan hayvanların mevcut gebeliklerinin sonlandırılması fıtrata müdahaledir. Hayvanlara karşı şefkatli davranılması gibi …

Devamını Oku »