İslam İktisadı ve Finansı

İktisat ve Din İlişkisi

iktisat ve din ilişkisi

İnsan sorumlu bir varlıktır. İçinde yaşamış olduğu toplumun kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. İnsanın uyması gereken kurallar bunlarla sınırlı değildir. Yaratıcının vaz’ ettiği kurallara uymak insanın asli vazifesidir. Allah’a karşı olan sorumluluklar daha geniş boyuttadır. Dünyada ve ahirette mutlu olabilmek için Allah’ın koymuş olduğu kanunlara uyulması gerekmektedir. Din, Allah’ın koymuş …

Devamını Oku »

KATILIM BANKALARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

KATILIM BANKALARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

KATILIM BANKACILIĞININ ORTAYA ÇIKIŞI Katılım Bankacılığı Tanımı Dünyadaki yaygın adıyla İslam bankaları, Türkiye’deki adıyla da katılım bankaları, cari ve katılma hesap türleriyle fon toplayan; katılım bankacılığı prensiplerine uygun olan ürün ve hizmetleri peşin olarak satın alıp veya kiralayıp müşterilerine vadeli olarak satan yada kiralayan, bunun yanı sıra biriken fonlarla ortaklık …

Devamını Oku »

Sosyalizmin İlkeleri

Sosyalizmin İlkeleri

Piyasa ekonomisini, özel mülkiyeti ve kâr maksimizasyonunu amaç haline getirmiş kapitalist anlayışa karşı bir tepki olarak doğan sosyalist düşünce sermaye patronlarıyla işçi sınıfı arasındaki adaletsizliği ve eşitsizliği, toplumsal yapıyı bozan servet ve refah uçurumlarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Sosyalizm, kapitalist düşünceye karşı duran bir sistemdir. Üretim malları, araçlar ve topraklarda özel …

Devamını Oku »

Küreselleşme Kavramı Çerçevesinde Ulus-Üstü (ulus-ötesi) Şirketlerin Gücü

Küreselleşme Kavramı Çerçevesinde Ulus-Üstü ulus-ötesi Şirketlerin Gücü

Kapitalizmin sonu olacağı söylenen tekelleşmenin örnekleri ulus ötesi şirketlerdir. Devasa ekonomilere sahip ulus ötesi şirketler piyasaya hakim durumdadırlar. Piyasayı istedikleri gibi yönlendirmektedirler. Dünyanın en büyük 100 ekonomisinden 71 tanesi şirket, geriye kalan 29’u devlettir. Yine dünyanın en büyük 200 ekonomisinin 157 tanesi şirkettir. Buna bağlı olarak dünya ticaretinin %75’i ulus …

Devamını Oku »

Kapitalizmin İlkeleri

kaptalizmin ilkeleri

Özel Mülkiyet Kapitalist sistemin özünde özel mülkiyet ve kaynaklara sahip olma güdüsü vardır. Özel mülkiyetin temelinde ise kâr için yarışan firmalar ve bireyler vardır. Bu firma ve bireylerin ana gayesi kârlarını maksimize etmektir. Bu anlayış özel işletmeler arasında rekabete dayalı bir ekonominin doğmasına sebep olmaktadır. Özel mülkiyet bir teşvik sistemidir. …

Devamını Oku »

Medine Pazarı Uygulaması

medine pazarı uygulaması

Hz. Peygamber (sav) Medine’ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevi’yi inşa etmiştir. Daha sonra yerli Müslümanlarla Mekke’den göç eden Müslümanlar arasında “ensar muhacir” kardeşlik bağını tesis etmiştir. O dönemki Medine kozmopolit bir yapıya sahipti. Hz. Peygamber (sav) ensar muhacir kardeşliğini pekiştirmek, Müslümanları hukuki güvence altına almak, Mekke’deki müşriklerle Medine’deki Yahudi ve …

Devamını Oku »