MBSTS & DHBT

Kur’an Bilgisi | Kur’an-ı Kerimi Tanıyalım

Kur'an Bilgisi

1-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. 2-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresidir. 3-Medine de son inen sure Nasr suresidir. 4-Kuran-ı Kerimdeki surelerin genel kabulüyle , 86 tanesi Mekki 28 sure de Medeni. 5– Kuran-ı Kerimde 114 tane sure vardır. 6-Kuran-ı Kerimde 14 tane tilavet secdesi vardır: …

Devamını Oku »

Muallel Hadis

muallel hadis nedir

Sened veya metninde herkesin göremediği, ancak hadis ilminde uzmanlaşmış kişilerin tespit edebildiği kusuru bulunan hadis. Sözlükte “illeti açığa çıkarılmış” anlamına gelir. Terim olarak ilk bakışta kusursuz göründüğü halde araştırıldığında sıhhatini yok edebilecek gizli bir sebebe dayalı kusuru bulunan hadis için kullanılır. Bu tür hadisler ma‘lûl ve muall diye de anılmakta …

Devamını Oku »

DHBT MBSTS Hadis Ders Notları Özet

dhbt mbsts hadis ders notları özet

Tabloyu tam boy görmek için tıklayın HADİS VE SÜNNET HADİS ANLAMI VE KISIMLARI HADİS: Söz, fiil, takrir, yaratılış veya huyla ilgili bir vasıf olarak Hz Peygambere (veya sahabe ve tabiuna) izafe edilen her şeydir. SÜNNET: Hz peygamberin ihtiyar ettiği ve Allah’ın Ahkâmıyla gittiği yol, yaşayış biçimi olarak adlandırılır. Hadis bu …

Devamını Oku »

DHBT & MBSTS Kur’an Bilgisi Özet

DHBT & MBSTS Kur'an Bilgisi Özet

Dhbt ve Mbsts sınavına hazırlananlar için Kur’an-ı Kerim özet ders notları. Hap niteliğinde olan çalışma ile kısa sürede konu tekrarı yapmış olacaksınız. İçindekiler menüsünüden istediğiniz başlığa atlayabilirsiniz. Kur’an Bilgisi Kavramlar Tefsir: Açıklamak, ortaya çıkarmak, örtüyü açmak. Kur’an lafızlarını, Arap dili edebiyatı açısından tahlil edip kendisiyle kastedilen manayı tespit etmektir. Usul …

Devamını Oku »

Müdelles Hadis ( Tedlis )

Müdelles Hadis ( Tedlis )

Sözlükte “bir şeyin kusurunu gizlemek” anlamındaki tedlîs terim olarak “râvinin, görüşmediği ya da görüştüğü halde kendisinden hadis işitmediği hocasından işittiği zannını uyandıracak biçimde rivayette bulunması” demektir. Tedlîs yapan râviye müdellis, tedlîsle rivayet edilen hadise müdelles denir. Hadis rivayetinde râvilerin “semi‘tü” (işittim), “haddesenî” (bana söyledi) ve “ahberenî” (bana haber verdi) gibi …

Devamını Oku »

Sahih ve Zayıf Hadisler Çeşitleri ve Bilgi Değeri

Sahih ve Zayıf Hadisler Çeşitleri ve Bilgi Değeri

Hadis Tenkid İlminin Doğuşu Hadis nakleden raviler hakkında çok sıkı bir araştırma yapması sebebiyle Hz. Ömer, hadiste ilk münekkid olarak bilinir. Bu sebeple isti’zân (eve girmek için izin isteme) hadisini nakleden Ebû Musâ el-Eş’arî’den, ceninin diyeti konusundaki hadisi nakleden Muğire b. Şu’be’den ve mescidin genişletilmesi hususundaki rivayet için Übey b. …

Devamını Oku »

MBSTS Kur’an-ı Kerim Soruları

mbsts soruları

MBSTS Kur’an-ı Kerim Soruları MBSTS Kur’an-ı Kerim Soruları. Hazırlamış olduğumuz Kur’an-ı Kerim sorularını çözerek bilgilerinizi gözden geçirme fırsatını elde etmiş olursunuz. Bu sayede eksik kalan konularınızı tespit etme şansınız olur. MBSTS Kur’an-ı Kerim Soruları Mbsts sınavına hazırlanırken ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok tecrübe kazanmış olursunuz. Farklı soru …

Devamını Oku »

MBSTS Hadis Soruları

mbsts soruları

MBSTS Hadis Soruları MBSTS Hadis Soruları. Hazırlamış olduğumuz hadis ve hadis usulü sorularını çözerek bilgilerinizi gözden geçirme fırsatını elde etmiş olursunuz. Bu sayede eksik kalan konularınızı tespit etme şansınız olur. MBSTS Hadis Soruları Mbsts sınavına hazırlanırken ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok tecrübe kazanmış olursunuz. Farklı soru kalıpları …

Devamını Oku »

MBSTS Deneme Sınavı

mbsts deneme sınavı 2018

MBSTS Deneme Sınavı MBSTS Deneme Sınavı Mbsts her yıl ösym’nin Diyanet personeli için yaptığı sınavdır. Bu sınav ile Diyanet personeli’nin mesleki bilgi seviyesi tespit edilmektedir. Yurt dışı görevlendirmesi, nakil, görevde yükselme, hac ve benzeri sınavlara mbsts puanı etki etmektedir. Mbsts sınavı Diyanetin belirlediği  kaynaklar esas alınarak hazırlanılması gereken önemli bir …

Devamını Oku »

MBSTS Fıkıh Soruları

mbsts soruları

MBSTS Fıkıh Soruları MBSTS Fıkıh Soruları. Hazırlamış olduğumuz fıkıh ve fıkıh usulü sorularını çözerek bilgilerinizi gözden geçirme fırsatını elde etmiş olursunuz. Bu sayede eksik kalan konularınızı tespit etme şansınız olur. MBSTS Fıkıh Soruları Mbsts sınavına hazırlanırken ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok tecrübe kazanmış olursunuz. Farklı soru kalıpları …

Devamını Oku »