Hadis

Muallel Hadis

muallel hadis nedir

Sened veya metninde herkesin göremediği, ancak hadis ilminde uzmanlaşmış kişilerin tespit edebildiği kusuru bulunan hadis. Sözlükte “illeti açığa çıkarılmış” anlamına gelir. Terim olarak ilk bakışta kusursuz göründüğü halde araştırıldığında sıhhatini yok edebilecek gizli bir sebebe dayalı kusuru bulunan hadis için kullanılır. Bu tür hadisler ma‘lûl ve muall diye de anılmakta …

Devamını Oku »

DHBT MBSTS Hadis Ders Notları Özet

dhbt mbsts hadis ders notları özet

Tabloyu tam boy görmek için tıklayın HADİS VE SÜNNET HADİS ANLAMI VE KISIMLARI HADİS: Söz, fiil, takrir, yaratılış veya huyla ilgili bir vasıf olarak Hz Peygambere (veya sahabe ve tabiuna) izafe edilen her şeydir. SÜNNET: Hz peygamberin ihtiyar ettiği ve Allah’ın Ahkâmıyla gittiği yol, yaşayış biçimi olarak adlandırılır. Hadis bu …

Devamını Oku »

Müdelles Hadis ( Tedlis )

Müdelles Hadis ( Tedlis )

Sözlükte “bir şeyin kusurunu gizlemek” anlamındaki tedlîs terim olarak “râvinin, görüşmediği ya da görüştüğü halde kendisinden hadis işitmediği hocasından işittiği zannını uyandıracak biçimde rivayette bulunması” demektir. Tedlîs yapan râviye müdellis, tedlîsle rivayet edilen hadise müdelles denir. Hadis rivayetinde râvilerin “semi‘tü” (işittim), “haddesenî” (bana söyledi) ve “ahberenî” (bana haber verdi) gibi …

Devamını Oku »

Sahih ve Zayıf Hadisler Çeşitleri ve Bilgi Değeri

Sahih ve Zayıf Hadisler Çeşitleri ve Bilgi Değeri

Hadis Tenkid İlminin Doğuşu Hadis nakleden raviler hakkında çok sıkı bir araştırma yapması sebebiyle Hz. Ömer, hadiste ilk münekkid olarak bilinir. Bu sebeple isti’zân (eve girmek için izin isteme) hadisini nakleden Ebû Musâ el-Eş’arî’den, ceninin diyeti konusundaki hadisi nakleden Muğire b. Şu’be’den ve mescidin genişletilmesi hususundaki rivayet için Übey b. …

Devamını Oku »