Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır?

Karnında yavrusu bulunan hayvanların her ne şekilde olursa olsun (kurbanlık olarak da eti için de) kesilmesi uygun değildir. Ancak kesilmiş olması durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Kurban edilmek üzere alınan hamile bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa, o da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Şayet yerse kıymeti kadar sadaka verir. Yavru kesilmezse kendisi ya da değeri ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak verilir (İbn Âbidin, Reddu’l-Muhtar, Mısır 1966, VI, 322-323).

Yavru anne karnında olduğu halde anne kesilirse, bu yavrunun etinin yenilip yenilmeyeceği hususu fakihler arasında ihtilaflıdır. Anne karnındaki bu yavrunun ister kılları çıkmış olsun ister olmasın, İmam Ebû Hanîfe’ye göre yenilmez, İmam Şâfiî, Ebû Yusuf ve Muhammed’e göre yaratılışı tamamlanmışsa yenilir (Merğinânî, el-Hidâye, IV, 67).

Yazar: Yönetici

Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.