Kardeşe Zekat Verilir mi?

Kardeşe Zekat Verilir mi?

Kardeşe, amcaya, halaya, dayıya ve bunların çocuklarına zekat verilir mi?

Kardeşe zekat verilir mi?

Dinen fakir olan kardeşe zekât verilebilir. Burada önemli olan husus zekat verilecek kardeşin dinen fakir sayılabilecek durumda olmasıdır. Eğer bu şartları taşıyorsa kardeşe zekat düşer. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları için de aynı durum söz konusudur. Fakir oldukları takdirde bunlara da zekat verilir.

Hatta zekât verileceği zaman yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaplıdır. Burada iki türlü kazanç ve sevap vardır. Birincisi Zekat borcunu ödediğinden dolayı kazanılan sevab, ikincisi ise sıla-i rahim hakkını (akrabayı ziyaret edip gözetme) gözettiğinden dolayı kazanılan sevaptır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Sadakasını hısımına veren için iki sevap vardır: Hısımlık ecri ve sadaka ecri.” (buyurarak bunu teşvik etmiştir.

Yazar: Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir