Mezhep değiştirmek caiz midir?

İslam toplumu asırlardan beri, dinlerini çelişkisiz ve tutarlı bir şekilde yaşamak için belli mezheplere bağlanmıştır. İnsanların belli bir mezhebe uyması ebeveynlerinin mezhebi, yaşadıkları çevrenin etkisi ve aldıkları dini eğitimiyle yakından alakalıdır.

Şunu ifade etmek gerekir ki mezhepler dinin kendisi değildir. Mezhep müçtehit alimler tarafından dinin sistemli bir şekilde yorumlanmasıdır. Kişinin, bulunduğu ortamı değiştirmesi, evlilik ve buna benzer sebepler dolayısı ile dini hayatında ve bağlı olduğu mezhebinden kaynaklanan bazı zorluklarla karşılaşabilir. Böyle bir durumda yahut hiç bir sebep yokken dahi kişi bir mezhepten başka bir mezhebe geçebilir. Mezhep değiştirirken yapılacak özel bir işlem yoktur. Tercih edilen yeni mezhebin hükümleri öğrenilip uygulamak sureti ile mezhep değiştirilmiş olur.

Kişi böyle bir karar almadan önce iyice düşünmelidir. Şimdiye kadar takip ettiği mezhebin hükümlerini ani bir şekilde bırakmasının iç dünyasında meydana getireceği olumsuzlukları hesaba katmalıdır.

Yazar: Yönetici

Bir yorum

  1. Mezhep değiştirmek çok zor bir iş. Kendi mezhebimizin hükümlerini bile tam bilmezken başka bir mezhebin hükümlerini sıfırdan öğrenmek çok zor olsa gerek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.