Kuranda Rüya Tabiri

Kuranda Rüya Tabiri

Kuranda Yusuf ve Saffat surelerinde Peygamberlerden Hz. İbrahim ve Hz. Yusuf’un gördüğü  rüyalar anlatılmaktadır.

Mısır kralının gördüğü rüyada Kuranda geçmektedir.

Feth Suresinde ise Hz. Peygamber’in  SAV gördüğü bir rüya doğru çıkmaktadır. Kurana göre Hz. Yusufa Rüya Tabiri (yorumu) öğretildiği geçmektedir.

Kuran-ı Kerimde Hz. İbrahim rüyasında oğlu Hz. İsmail’i kurban ettiğini görmüş ve kendisinden oğlunu kurban etmesi istendiğini anlamıştır. Hz. Yusuf Mısırda hapsedilince hapisteki arkadaşlarının gördüğü rüyaları tabir etmiştir. Daha sonra da Mısır kralının gördüğü başka bir rüyayı yorumlamıştır.

Hz. Peygamber de Bedir savaşı öncesinde düşmanlarının durumunu görmüştür. Hudeybiye antlaşmasından önce de Mekkeye Müslümanlar ile beraber gireceğini rüyada görmüştür. Bu hadise 1 sene sonra gerçekleşmiştir.

Yine Hz. Peygambere ilk gelen vahiyler sahih rüyalar şeklinde olmuştur. Buharide geçen bir rivayette “Nübüvvetin 46 da 1’i Müminin sadık rüyasıdır” şeklinde bir ifade ile 23 yıl süren vhiy dönemi içerisinde geçen 6 aylık sadık rüyalar dönemine atıf yapılmıştır.

Kuranda Rüya Yorumu

Enfal Suresi 43. Ayet: Hani Allah, sana rüyandan onları az gösteriyordu; eğer sana onları açık gösterseydi, korkacak ve kumanda da tartışacaktınız. Fakat Allah, selamete bağladı; çünkü O,bütün sinelerin özünü bilir.

Yusuf Suresi 4. Ayet: Bir vakit Yusuf babasına: “Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar.” dedi.

Yusuf Suresi 5. Ayet: Babası: “Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar; çünkü şeytan, insana apaçık bir düşmandır.

Yusuf Suresi 36. Ayet: Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi: rüyada kendimi şarap sıkarken görüyorum.” dedi. Diğeri: “Ben, rüyada kendimi basımın üstünde bir ekmek götürürken görüyorum, ondan kuşlar yiyor. Bize bunun tabirim haber ver; çünkü biz seni iyilik sevenlerden görüyoruz.” dedi.

Yusuf Suresi 41. Ayet: Ey zindan arkadaşlarım, gelelim rüyanıza: “Biriniz, efendisine yine şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar basından yiyecek; işte fetvasını istediğiniz mesele halledildi!” dedi.

Yusuf Suresi 43. Ayet: Bir gün hükümdar: rüyamda yedi arık ineğin yemekte olduğu yedi semiz inek ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak görüyorum. Ey efendiler, eğer rüya tabir ediyorsanız, bana rüyamı halledin!” dedi.

Yusuf Suresi 44. Ayet: Dediler ki: rüya dediğin, demet demet hayallerdir, biz ise hayallerin tabirini bilmiyoruz.”

Yusuf Suresi 46. Ayet: Gelip: “Yusuf, ey dosdoğru kişi, “yedi semiz inek. bunları yedi arık inek yiyor ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak” rüyasını bize tabir et, ümit ederim ki, o insanların yanına cevapla dönerim, ola ki, değerini bilirler dedi.

Yusuf Suresi 100. Ayet: Ana ve babasını taht üzerine çıkardı, hepsi Yusuf için secdeye kapandılar. Yusuf da: “Ey babacığım, işte bundan önceki rüyamın yorumu bu; gerçekten Rabbim onu gerçekleştirdi, cidden bana iyilikte bulundu; çünkü beni zindandan çıkardı; şeytan benimle kardeşlerimin arasını dürtüştürdükten (bozduktan) sonra sizi çölden buraya getirdi. Gerçekten Rabbim, dilediği şey için aldığı tedbirde çok hoş davranır. Gerçek şu ki, O,  her şeyi çok iyi bilen, her yaptığın bir hikmete göre yapandır!

Yusuf Suresi 101. Ayet: Ey Rabbim, Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim Sensin! Benim ruhumu Müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat!” dedi.

Enbiya Suresi 5. Ayet: (Onlar): “Bunlar bir takım karışık rüyalar; yok onu kendisi uydurdu; yok o bir şairdir; öyle değilse, önceki peygamberlerin gönderdikleri gibi, bize bir mucize getirsin!” derler.

Saffat Suresi 102. Ayet: (Oğlu) yanında koşma çağına gelince : “Yavrum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?” dedi. (Çocuk da): “Babacığım sana ne emrediliyorsa yap! Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın!” dedi.

Saffat Suresi 105. Ayet: rüyaya gerçekten sadakat gösterdin, işte Biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.”

Fetih Suresi 27. Ayet: Andolsun ki, Allah gerçekten peygamberine o rüyayı hakkıyla doğru gösterdi, Şanıma yemin ederim ki, İnşaallah Mescid-i Haram’a güvenlik içinde başlarınızı kazıtarak, kırkarak korkusuzca gireceksiniz! Ancak O, sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de ondan önce yakın bir fetih verdi.

Rüya Kaç Saniye Sürer

Rüya Kaç Saniye Sürer

Rüya kaç saniye sürer, rüya ne kadar sürer?

Bu sorular devamlı olarak merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilim dünyası rüyaların kaç saniye sürdüğü konusunda kesin bir bulguya ulaşamamıştır. Bazıları sadece birkaç saniye sürdüğünü söylerken bazıları da dakikalarca devam ettiği konusunda iddialı açıklama yapmışlardır.

Rüyaların ne kadar sürdüğü konusunda her kes bir şeyler söylerken, Dr. B. Klein adında Amerikan bilim adamı etrafındaki asistanları ile çalışmalara başladı. Gönüllü denekleri hipnotize ederek uyuttu. Belli bir zaman sonra uyandırıp rüyalarını dinledi.

Bu araştırmalar sonucunda, bir rüyanın yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar kısa sürdüğünü tespit etti. İşin ilginç yönü şuydu, uyanan denekler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlata biliyorlardı. Hatta bir kısmının rüyası kitap olacak uzunluktaydı.

Dr. Klein rüya süresi konusundaki araştırmalarını devam ettirdi. Bu iş üzerinde sarf ettiği pek çok mesai sonunda vardığı netice; en uzun rüyanın doksan saniyeyi geçirmediği idi. Bu konudaki çalışmaların ardı arkası kesilmedi.

Chicago Üniversitesi uzmanlarından Dr. Kleitman ve öğrencisi Aserinsky 1953 yılında geniş çapta çalışmalara başladılar. Objektif deneylerini daha sonra nörofizyolojik sahada devam ettirdiler.

Dr. Kleitman otuz yıldan beri kendisini rüyadan mahrum etme denemeleri yapmaktaydı. Fakat hiç bir zaman bir haftadan fazla tahammül gösterememişti.Otuz yıllık çalışması aradığı sonucu vermeyince başkaları üzerinde değişik denemeler yapmaya başladı. Deneyin sonunda , rüya esnasında kısa ve uzun süren süratli göz hareketlerine şahit oldu. Denemeye tabi tuttuğu kimseleri, göz hareketlerinin başladığı ve bittiği devrenin muhtelif bölümlerinde uyandırdı. Böylece her defasında kişilerin rüya görmekte olduğunu öğrenmiş oldu. Bu tespitin doğruluğunu ilim çevrelerine delilleriyle sunmak gereğini duydu. Ömrü boyunca hiç rüya görmediklerini iddia eden kimseleri toplayıp onlar üzerinde tecrübeler yaptı. Göz hareketlerinin başladığı anda uyandırdığı bu kimseler hayret ve şaşkınlık içinde ilk defa rüya gördüklerini söylediler.

Dr. Kleitman bundan şu sonucu çıkardı. Herkes rüya görmekte, fakat bazı kimseler rüyalarını hatırlayamamaktadır. Rüyanın objektif olarak en kuvvetli delili ise uyumakta olan kimsenin süratli gözhareketleridir.

Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek bir çok farklı tarzda yorumlanmıştır. Rüyada yılan öldürmek ne anlama gelir? Rüyada yılan ısırması ne anlama gelir? Rüyada ağza yılan girmesi ne anlama gelir? İşte rüyada yılan görmenin tüm tabirleri ve yorumları…

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?
Rüyada Yılan Görmek

Rüyada Yılan Görmek

Bu tür rüyalar şeytani rüyalardır. Canavar gibi korkunç varlıkların rüyada görülmesi seytanın vesvesesi ile olur. Rüyada yılan görmek de bu tür rüyalardan olduğu için bu tür kötü rüüyaları başkalarına anlatmak uygun görülmemiştir. Bu tarzda kötü rüyalardan ve şerlerinden  Allah’a sığınmak gerekir.

Rüyada yılan Görmek“, dişi cinsiyete, kendini saklayan gizli ve sinsi hasmave düşmana, dünyalık saltanata, çocuka, rahatlığa, beyliğe, bireyin maişet ve geçimine işaret etmektedir. Yılan, mal sahibi olan düşman, kadın, devlet, çocuktur.

Cafer-i Sâdık (r.a) yılanı, gizli düşmanlıksaltanat, devlet, emirlik, zevce,  maişet, selamet,  evlat ve Sel olarak yorumlamıştır.

İmamı nablusiye göre rüyada  yılan iyiye yorulmaz. Düşmanlarınız size bir entrika hazırlığı içindedir demektir. Attığınız adımlarda çok dikkatli olmanız gerekmektedir.

Mesleğiniz içinde, iş hayatınızda karmaşık, sıkıntılı, zor işlerle uğraşacağınıza delalettir. Rüyada yılan sürünerek size doğru geliyorsa; düşmanlarınızın ortaklaşa size karşı bir tavır içerisinde olduğuna yorumlanır.

Allame Meclisî Rüyada Yılanı Şöyle tabir etmiştirYılan görmek; pinti bir arkadaşınız olacağına,

Yılan eti yemek; mal-mülk ve bir takım menfaat elde edeceğinize,

Yılanla dövüştüğünüzü ve onu yendiğini görmek; düşmana karşı galip gelip muzaffer olacağına,

Yılanı bir sandığa veya torbaya koyduğunu veya kucağına aldığını görmek; yine yukrdaki gibi mal-mülk  ve bazı menfaatler  elde etmeye,

Eve yılan girdiğini görmek; ileride bir sıkıntı yaşanacağına,

Rüyada yılan öldürmek ise; size karşı düşmanlık yapan hasmınızı yeneceğinize yorumlanır.

Yılan Öldürmek

Rüyada yılanla boğuşup onu öldürdüğünü görmek, hasmını yenmeye işarettir. Rüyada Yılan öldürmek düşmanı mağlup etmeye yorumlanır. Rüyada yılanla boğuşarak kavga etmek düşmanlarınızla kavga-etmeye, zarar-görmeye, Rüyada Yılanı öldürmek, kesmekse düşmana karşı muzaffer olmaya işarettir. Rüyada sokak ortasında yılan öldürüldüğünü görmek, savaş’a, Rüyayı görenin düşmanlarını alt edip yeneceğine yorum edilir.

Rüya Tabiri Ve Tabirleri (Yorumları)

Rüya

rüya tabiri ve tabirleri
Rüya Tabiri

Uyku halinde zihinde meydana gelen görüntülerin tamamını “düş” ifade eden rüya kelimesi, sözlükte görmek manasına gelen “rü’yet” kökün’den türemiş bir kelimedir.

İslami Rüyalara “rü’yâ-yı sâdıka; şeytânî rüyalara ise “hulm” denilir

Rüya insanlık tarihi ile var olmuş bir olgudur. Yapılan araştırmalar neticesinde rüya’nın yeme içme gibi bir ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Eski medeniyetlerde büyücü ve kahinlerin asıl görevlerinde biri de rüya yorumları yapmaktı. Asurlular milattan önce 5000 senelerinde rüya tabirleri konusunda ilk eserleri yazmışlardır.

Rüya tabirleri ile ilgili olarak yazılmış ve günümüze kadar ulaşmış olan en eski rüya yorumları kitabı İngilterede Biritish Müzesinde bulunan Mısırlılar’a ait olan papirüslerdir. Bu Rüya Tabiri kitabı Milattan önce 2000 li yıllara aittir.

Kuranda Rüya Tabiri

Kuranda Yusuf ve Saffat surelerinde Peygamberlerden Hz. İbrahim ve Hz. Yusuf’un gördüğü rüyalar anlatılmaktadır.

Mısır kralının gördüğü rüyada Kuranda geçmektedir.

Feth Suresinde ise Hz. Peygamber’in  SAV gördüğü bir rüya doğru çıkmaktadır. Kurana göre Hz. Yusufa Rüya Tabiri (yorumu) öğretildiği geçmektedir.

Kuran-ı Kerimde Hz. İbrahim rüyasında oğlu Hz. İsmail’i kurban ettiğini görmüş ve kendisinden oğlunu kurban etmesi istendiğini anlamıştır. Hz. Yusuf Mısırda hapsedilince hapisteki arkadaşlarının gördüğü rüyaları tabir etmiştir. Daha sonra da Mısır kralının gördüğü başka bir rüyayı yorumlamıştır.

Hz. Peygamber de Bedir savaşı öncesinde düşmanlarının durumunu görmüştür. Hudeybiye antlaşmasından önce de Mekkeye Müslümanlar ile beraber gireceğini rüyada görmüştür. Bu hadise 1 sene sonra gerçekleşmiştir.

Yine Hz. Peygambere ilk gelen vahiyler sahih rüyalar şeklinde olmuştur. Buharide geçen bir rivayette “Nübüvvetin 46 da 1’i Müminin sadık rüyasıdır” şeklinde bir ifade ile 23 yıl süren vhiy dönemi içerisinde geçen 6 aylık sadık rüyalar dönemine atıf yapılmıştır.

Hz. Peygamber’in SAV Rüya Tabiri

Hadis eserlerinde “Kitabü Tabiri Rüya” başlığı içinde Peygamber efendimizin rüya yorumlarına yer verilmiştir.

Peygamberimiz kimi zaman kendi rüyalarını anlatıp tabir etmiş, kimi zaman ise sahabelerin rüyalarını dinlemiş ve onların rüyalarını tabir etmiştir.

Güzel ve hoş rüyaların başkalarına anlatılıp güzel yorumlamasını güzellikle karşılayan Peygamberimiz kötü rüyaların anlatılmasını ve rüyaların kötüye yorulmasını istememiştir.

Ashap arasında rüya tabiri konusunda Hz. Ebu Bekir’in isabetli olduğu bilinmektedir.

Medine döneminde Ezanı rüyasında gören Abdullah B. Zeydi Reselullah doğrulamış ve ezan o’nun rüyada gördüğü şekli ile günümüze kadar okuna gelmiştir.

Dini Rüya Çeşitleri