Kategori: Rüya Tabirleri

Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek bir çok farklı tarzda yorumlanmıştır. Rüyada yılan öldürmek ne anlama gelir? Rüyada yılan ısırması ne anlama gelir? Rüyada ağza yılan girmesi ne anlama gelir? İşte rüyada yılan görmenin tüm tabirleri ve yorumları…

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?
Rüyada Yılan Görmek

Rüyada Yılan Görmek

Bu tür rüyalar şeytani rüyalardır. Canavar gibi korkunç varlıkların rüyada görülmesi seytanın vesvesesi ile olur. Rüyada yılan görmek de bu tür rüyalardan olduğu için bu tür kötü rüüyaları başkalarına anlatmak uygun görülmemiştir. Bu tarzda kötü rüyalardan ve şerlerinden  Allah’a sığınmak gerekir.

Rüyada yılan Görmek“, dişi cinsiyete, kendini saklayan gizli ve sinsi hasmave düşmana, dünyalık saltanata, çocuka, rahatlığa, beyliğe, bireyin maişet ve geçimine işaret etmektedir. Yılan, mal sahibi olan düşman, kadın, devlet, çocuktur.

Cafer-i Sâdık (r.a) yılanı, gizli düşmanlıksaltanat, devlet, emirlik, zevce,  maişet, selamet,  evlat ve Sel olarak yorumlamıştır.

İmamı nablusiye göre rüyada  yılan iyiye yorulmaz. Düşmanlarınız size bir entrika hazırlığı içindedir demektir. Attığınız adımlarda çok dikkatli olmanız gerekmektedir.

Mesleğiniz içinde, iş hayatınızda karmaşık, sıkıntılı, zor işlerle uğraşacağınıza delalettir. Rüyada yılan sürünerek size doğru geliyorsa; düşmanlarınızın ortaklaşa size karşı bir tavır içerisinde olduğuna yorumlanır.

Allame Meclisî Rüyada Yılanı Şöyle tabir etmiştirYılan görmek; pinti bir arkadaşınız olacağına,

Yılan eti yemek; mal-mülk ve bir takım menfaat elde edeceğinize,

Yılanla dövüştüğünüzü ve onu yendiğini görmek; düşmana karşı galip gelip muzaffer olacağına,

Yılanı bir sandığa veya torbaya koyduğunu veya kucağına aldığını görmek; yine yukrdaki gibi mal-mülk  ve bazı menfaatler  elde etmeye,

Eve yılan girdiğini görmek; ileride bir sıkıntı yaşanacağına,

Rüyada yılan öldürmek ise; size karşı düşmanlık yapan hasmınızı yeneceğinize yorumlanır.

Yılan Öldürmek

Rüyada yılanla boğuşup onu öldürdüğünü görmek, hasmını yenmeye işarettir. Rüyada Yılan öldürmek düşmanı mağlup etmeye yorumlanır. Rüyada yılanla boğuşarak kavga etmek düşmanlarınızla kavga-etmeye, zarar-görmeye, Rüyada Yılanı öldürmek, kesmekse düşmana karşı muzaffer olmaya işarettir. Rüyada sokak ortasında yılan öldürüldüğünü görmek, savaş’a, Rüyayı görenin düşmanlarını alt edip yeneceğine yorum edilir.

Rüya Tabiri Ve Tabirleri (Yorumları)

Rüya

rüya tabiri ve tabirleri
Rüya Tabiri

Uyku halinde zihinde meydana gelen görüntülerin tamamını “düş” ifade eden rüya kelimesi, sözlükte görmek manasına gelen “rü’yet” kökün’den türemiş bir kelimedir.

İslami Rüyalara “rü’yâ-yı sâdıka; şeytânî rüyalara ise “hulm” denilir

Rüya insanlık tarihi ile var olmuş bir olgudur. Yapılan araştırmalar neticesinde rüya’nın yeme içme gibi bir ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Eski medeniyetlerde büyücü ve kahinlerin asıl görevlerinde biri de rüya yorumları yapmaktı. Asurlular milattan önce 5000 senelerinde rüya tabirleri konusunda ilk eserleri yazmışlardır.

Rüya tabirleri ile ilgili olarak yazılmış ve günümüze kadar ulaşmış olan en eski rüya yorumları kitabı İngilterede Biritish Müzesinde bulunan Mısırlılar’a ait olan papirüslerdir. Bu Rüya Tabiri kitabı Milattan önce 2000 li yıllara aittir.

Kuranda Rüya Tabiri

Kuranda Yusuf ve Saffat surelerinde Peygamberlerden Hz. İbrahim ve Hz. Yusuf’un gördüğü rüyalar anlatılmaktadır.

Mısır kralının gördüğü rüyada Kuranda geçmektedir.

Feth Suresinde ise Hz. Peygamber’in  SAV gördüğü bir rüya doğru çıkmaktadır. Kurana göre Hz. Yusufa Rüya Tabiri (yorumu) öğretildiği geçmektedir.

Kuran-ı Kerimde Hz. İbrahim rüyasında oğlu Hz. İsmail’i kurban ettiğini görmüş ve kendisinden oğlunu kurban etmesi istendiğini anlamıştır. Hz. Yusuf Mısırda hapsedilince hapisteki arkadaşlarının gördüğü rüyaları tabir etmiştir. Daha sonra da Mısır kralının gördüğü başka bir rüyayı yorumlamıştır.

Hz. Peygamber de Bedir savaşı öncesinde düşmanlarının durumunu görmüştür. Hudeybiye antlaşmasından önce de Mekkeye Müslümanlar ile beraber gireceğini rüyada görmüştür. Bu hadise 1 sene sonra gerçekleşmiştir.

Yine Hz. Peygambere ilk gelen vahiyler sahih rüyalar şeklinde olmuştur. Buharide geçen bir rivayette “Nübüvvetin 46 da 1’i Müminin sadık rüyasıdır” şeklinde bir ifade ile 23 yıl süren vhiy dönemi içerisinde geçen 6 aylık sadık rüyalar dönemine atıf yapılmıştır.

Hz. Peygamber’in SAV Rüya Tabiri

Hadis eserlerinde “Kitabü Tabiri Rüya” başlığı içinde Peygamber efendimizin rüya yorumlarına yer verilmiştir.

Peygamberimiz kimi zaman kendi rüyalarını anlatıp tabir etmiş, kimi zaman ise sahabelerin rüyalarını dinlemiş ve onların rüyalarını tabir etmiştir.

Güzel ve hoş rüyaların başkalarına anlatılıp güzel yorumlamasını güzellikle karşılayan Peygamberimiz kötü rüyaların anlatılmasını ve rüyaların kötüye yorulmasını istememiştir.

Ashap arasında rüya tabiri konusunda Hz. Ebu Bekir’in isabetli olduğu bilinmektedir.

Medine döneminde Ezanı rüyasında gören Abdullah B. Zeydi Reselullah doğrulamış ve ezan o’nun rüyada gördüğü şekli ile günümüze kadar okuna gelmiştir.

Dini Rüya Çeşitleri