Rüya Tabiri Ve Tabirleri (Yorumları)

Rüya

rüya tabiri ve tabirleri
Rüya Tabiri

Uyku halinde zihinde meydana gelen görüntülerin tamamını “düş” ifade eden rüya kelimesi, sözlükte görmek manasına gelen “rü’yet” kökün’den türemiş bir kelimedir.

İslami Rüyalara “rü’yâ-yı sâdıka; şeytânî rüyalara ise “hulm” denilir

Rüya insanlık tarihi ile var olmuş bir olgudur. Yapılan araştırmalar neticesinde rüya’nın yeme içme gibi bir ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Eski medeniyetlerde büyücü ve kahinlerin asıl görevlerinde biri de rüya yorumları yapmaktı. Asurlular milattan önce 5000 senelerinde rüya tabirleri konusunda ilk eserleri yazmışlardır.

Rüya tabirleri ile ilgili olarak yazılmış ve günümüze kadar ulaşmış olan en eski rüya yorumları kitabı İngilterede Biritish Müzesinde bulunan Mısırlılar’a ait olan papirüslerdir. Bu Rüya Tabiri kitabı Milattan önce 2000 li yıllara aittir.

Kuranda Rüya Tabiri

Kuranda Yusuf ve Saffat surelerinde Peygamberlerden Hz. İbrahim ve Hz. Yusuf’un gördüğü rüyalar anlatılmaktadır.

Mısır kralının gördüğü rüyada Kuranda geçmektedir.

Feth Suresinde ise Hz. Peygamber’in  SAV gördüğü bir rüya doğru çıkmaktadır. Kurana göre Hz. Yusufa Rüya Tabiri (yorumu) öğretildiği geçmektedir.

Kuran-ı Kerimde Hz. İbrahim rüyasında oğlu Hz. İsmail’i kurban ettiğini görmüş ve kendisinden oğlunu kurban etmesi istendiğini anlamıştır. Hz. Yusuf Mısırda hapsedilince hapisteki arkadaşlarının gördüğü rüyaları tabir etmiştir. Daha sonra da Mısır kralının gördüğü başka bir rüyayı yorumlamıştır.

Hz. Peygamber de Bedir savaşı öncesinde düşmanlarının durumunu görmüştür. Hudeybiye antlaşmasından önce de Mekkeye Müslümanlar ile beraber gireceğini rüyada görmüştür. Bu hadise 1 sene sonra gerçekleşmiştir.

Yine Hz. Peygambere ilk gelen vahiyler sahih rüyalar şeklinde olmuştur. Buharide geçen bir rivayette “Nübüvvetin 46 da 1’i Müminin sadık rüyasıdır” şeklinde bir ifade ile 23 yıl süren vhiy dönemi içerisinde geçen 6 aylık sadık rüyalar dönemine atıf yapılmıştır.

Hz. Peygamber’in SAV Rüya Tabiri

Hadis eserlerinde “Kitabü Tabiri Rüya” başlığı içinde Peygamber efendimizin rüya yorumlarına yer verilmiştir.

Peygamberimiz kimi zaman kendi rüyalarını anlatıp tabir etmiş, kimi zaman ise sahabelerin rüyalarını dinlemiş ve onların rüyalarını tabir etmiştir.

Güzel ve hoş rüyaların başkalarına anlatılıp güzel yorumlamasını güzellikle karşılayan Peygamberimiz kötü rüyaların anlatılmasını ve rüyaların kötüye yorulmasını istememiştir.

Ashap arasında rüya tabiri konusunda Hz. Ebu Bekir’in isabetli olduğu bilinmektedir.

Medine döneminde Ezanı rüyasında gören Abdullah B. Zeydi Reselullah doğrulamış ve ezan o’nun rüyada gördüğü şekli ile günümüze kadar okuna gelmiştir.

Dini Rüya Çeşitleri

Gönderiliyor
Kullanıcı Görüşü
5 (2 Oy)

Rüyanı Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir