Can Gırtlağa Geldiğinde Kumaş Kesebilir Misin?

Can Gırtlağa Geldiğinde Kumaş Kesebilir Misin?

Can Gırtlağa Geldiğinde Kumaş Kesebilir Misin?

Hayatta hep ertelediğimiz işler vardır. Kimisini unuturuz çok geçtikten sonra hatırlarız. Kimisini hiç hatırlamayız bile.

Ahiret hayatımızı etkileyecek tevbe istağfar da çoğu zaman ertelediklerimiz-dendir. Oysa bunun telafisi imkansızdır.

Galfet içinde işlediğmiz günahlarımız için, cahilliğimizden kaynaklanan hatalardan dolayı hemen tevbe edip halimizi iyileştirmeliyiz. “Nasıl olsa can gırtlağa gelinceye kadar zaman var” deyip erteleme gafletine düşmemeli insan.

Eski zamanlarda usta bir terzi salih bir zata şöyle sorar:

“-Hz Peygamber’in: «Allâh Teâlâ, günahkâr kulunun tevbesini, canı boğazına gelmeden kabûl eder.» hadîs-i şerîfi hakkında ne buyurursunuz?

O salih zat soruya soru ile mukabele verdi.

-Evet dediğiniz gibidir. Ama sen mesleğini lutfeder misin?

-Terziyim efendim, Elbise diker insanları giydiririm.

-Terzilik mesleğinde en basit iş nedir?

-Makası alıp kumaşı kesmektir.

-Peki bu işi kaç senedir yapıyorsun?

-Otuz seneyi geçti efendim.

-Peki söyle bakalım can gırtlağa geldiği zaman kumaş kesebilir misin?

Terzi biraz düşünür,

-Hayır kesemem efendim cevabını verir.

Bana iyi kulak ver terzi efendi, belirli bir zaman ayırıp öğrendiğin ve daha sonra 30 sene yaptığın kumaş kesme işini bile yapamazken; hayatında hiç yapmadığın tevbeyi o an nasıl yapacaksın?

Bu söz üzerine o terzi samimi bir kalple tevbeye sarıldı ve o da salihlerden oldu.

 

 

 

 

Yazar: Yönetici

Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.