Son Yazılar

KISSALI VAAZLARKıssalı Vaazlar

Kıssalı vaazlar. Vaaz ederken muhataplara konuyu daha iyi anlatabilmek için geçmişte yaşanmış olayları cemaate aktarmak mühim bir yöntemdir.

Kıssa Nedir

Kıssa Nedir

Kur’ân-ı Kerîm’de tarihî kişilerle olaylara dair yer alan haberler ve bunlardan bahseden ilim.

Kur’an’da kıssa kelimesi kullanılmamaktadır. Ancak isim olarak “hikâye”, masdar olarak da “hikâye etmek” anlamında kasas ile aynı kökten türeyen fiiller kullanılmaktadır. Kassa fiili iki yerde  “bir kimsenin izini sürüp ardınca gitmek”, diğer birçok yerde ise “peygamberlerin hikâyelerini anlatmak, haber nakletmek, hakkı, âyeti, rüyayı açıklamak, anlatmak” gibi değişik manalarda kullanılmıştır

Bazen bir vakıayı örnek olarak sunmak konunun zihinlerde daha iyi somutlaşmasını sağlamaktadır.

Cenâb-ı Hak Yusuf Suresinde

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

Sana vahyettiğimiz bu Kur’ân ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin.

buyurarak. Geçmişteki yaşanmış olaylardan bahsetmenin Kur'ani bir yöntem olduğunu bizlere beyan etmektedir.

KISSALI VAAZLAR DİKKAT ÇEKİCİDİR

Cemaate bir konuyu anlatırken belirli periyotlarla kıssalar anlatmak vaazı daha etkili hale getirmektedir.

Muhatabı bilgi bombardımanına tutmak yapılan vaazı sıkıcı hale getirip belirli bir süreden sonra muhatap kitlenin anlama ve kavrayış seviyesinin aşağı inmesine etki etmektedir. Zamanlaması iyi yapılıp belirli aralıklarda geçmişte yaşanmış kıssalardan bahsetmek cemaati uyanık tutmaya yaramaktadır.

KISSALI VAAZLAR İÇİN KAYNAK SEÇİMİ

Vaaz veya sohbet yapan kişi muhatabına anlatacağı kıssaları sağlam kaynaklardan özenerek seçmelidir.

Kurana ve Sünnete uymayan, akla mantığa ters düşen, kaynağı belli olmayan uydurma meseleleri kıssa diye anlatmak uygun değildir.

Kıssalı vaazlar hazırlarken en başta müracaat edeceğimiz eserler Kuran ve Hadis kaynaklarıdır.

Bunlardan sonra ise; sahabelerden gelen sağlam rivayetlerdir.

Daha sonra anlatılabilecek kıssalar ise; alim, arif, fazilet ehli büyüklerin yaşadığı olaylardır.

Yakın tarihte yaşanmış anlatılmaya değer meselelerden bahsetmekte faydalı olacaktır.

Buraya kadar anlatılanlardan sonra Örnek Vaazlar olarak vaaz ve sohbetler için Kıssalı Vaazlar başlığı altında, değişik olayların ve vakıaların anlatıldığı bazı kıssaları aşağıda istifadenize sunuyoruz.

Faydalı olması dileği ile...

Kıssalı Vaazlar

Hz. İsmail Kimdir

Hz İsmail Kıssası

Hz İsmail Kıssası Hz İsmail Kıssası Kur’an-ı Kerimde Saffat suresinde geçmektedir. Saffat suresinde Hz İsmail ’in kurban olma kıssası anlatılmaktadır. Biz de Ömer Nasuhi Bilmen Tefsirinden ilgili ayetleri aşağıda meal ve tefsiri ile beraber sizler için bir araya getirdik. İstifade etmeniz dileği ile. Örnek Vaazlar. Saffat Suresi 100 – 113 …

Devamını Oku »

Cüleybib Benden, Ben de Cüleybib’denim

Cüleybib Benden, Ben de Cüleybib’denim İstikbalimizi emanet edeceğimiz neslimize, tıpkı Allah Resûlü’nün Hazreti Cüleybib’e sahip çıktığı gibi sahip çıkmalıyız. O Cüleybib ki, çok yakışıklı ve hareketli bir gençti. Onbeş-onaltı yaşlarındayken henüz İslam ahlakını bilmediğinden sürekli çevredeki kadınları rahatsız ederdi. Daha sonra Rehber-i Ekmel ile tanıştı. Şehevi hisleri düşünce dünyasını çepeçevre …

Devamını Oku »

Elini Ateşe Tutan Genç

Elini Ateşe Tutan Genç “DAMAD” Şeyhîzâde Abdurrahman’ın yazdığı Mecma’ul Enhûr adında (Hanefi  fıkıh eserlerinden Mültekâ‘nın şerhi) çok kıymetli bir fıkıh kitabı vardır. Fakat kitabın yazarı bu isimle değil, “Damad” ismi ile anılır. Bu isimle anılmasının ibretli bir hikâyesi var: Bu iffetli delikanlı, talebelik döneminde bir gece yarısı, mum ışığı altında …

Devamını Oku »

Kur’an Kelamıyla Konuşan Kadın

KUR’ÂN’LA KONUŞAN KADIN Bir günâha düşerim korkusuyla Kur’ân âyetlerinden başka bir kelam konuşmayan şu müttakî hanımın hâli ne kadar ibretlidir: KUR’ÂN’LA KONUŞAN KADIN Abdullâh bin Mübârek Hazretleri anlatıyor: Allâh’ın Beytü’l-Harâm’ını (Kâbe’yi) haccetmiş ve Peygamber   -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in kabrini ziyâret maksadıyla yola çıkmıştım. Yolda bir karaltı gördüm. Dikkatlice baktım, bir …

Devamını Oku »

Paracı Hoca ve İbretli Cevabı

Osmanlı döneminde Üçbaş Nureddin Hamza Efendi diye meşhûr bir âlim varmış. Parasını harcamaya kıyamayıp devamlı olarak biriktirirmiş. Ata binmez, eski elbise ve ayakkabı ile yetinir, böylece malından tasarruf edermiş. Bu sebeple ahali arasında “Paracı Hoca” olarak tanınırmış. Bu hocaefendi, biriktirdiği para ile Fâtih Karagümrük’te önce Üçbaş Medresesi’ni, daha sonra da Üçbaş Mescidi’ni …

Devamını Oku »

Mağarada Mahsur Kalan Üç Kişi

Peygamber Efendimiz’in SAV ashâbına niyet ve amelde samimiyetin, sadece Allah’ın hoşnutluğunu dileyerek bir işi yapmanın önemini anlatırken zikrettiği bir olay son derece dikkat çekicidir: Geçmiş zamanlarda yağmurdan kaçarak mağaraya sığınan üç kişi, bir kayanın yuvarlanıp mağaranın ağzını kapatması üzerine çaresiz kaldılar ve bunun üzerine şöyle dediler: “–İyi amellerimizle duâ etmekten …

Devamını Oku »

Tıkandı Baba

Devir Sultan Mahmut devri Sultan Mahmut tebdili kıyafet edip halkın arasına girmiş Dolaşırken bir kahvehaneye uğramış ve oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor. -Tıkandı baba, çay getir -Tıkandı baba, kahve getir. Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş. Tıkandı Babadan bir çay isteyip oturmasını rica etmiş. -Hele baba anlat bakalım, nedir bu …

Devamını Oku »

Asker! Kıble ne tarafta?

Çanakkale savaşında gösterdiği müstesnâ gayretlerle büyük faydalar sağlayan, sînesi îmân dolu bu genç, Çanakkale harbinden sonra da durmamış, vatan müdâfaası için bu kez doğu cephesine koşmuştu. Kanlı bir çarpışma esnâsında ağır bir şekilde yaralandı. Ardından gelecek nesle, ikinci ve ulvî bir hâtırâ daha bırakarak şehâdet şerbetini içti. Şöyle ki: Boğazından …

Devamını Oku »

Yetiş Ya Muhammed kitabın gidiyor

Yetiş Ya Muhammed kitabın gidiyor | Binbaşı Lütfi Bey Dr. Hikmet Arda anlatıyor: Edirne’deki 2. Alay’ın 3. Tabur doktoru idim. Alay Kumandanımız Ali Bey’di. Babacan, disiplini sever, çok dürüst, çalışkan bir zattı. Birinci Tabur Kumandanı Binbaşı Lütfi Bey, uzun boylu, zayıf, babacan bir zattı. Bütün işi, gücü, taburunun ağırlık hayvanlarının, …

Devamını Oku »
Kıssalı Vaazlar

Kıssalı Vaazlar

KISSALI VAAZLAR Kıssalı vaazlar. Vaaz ederken muhataplara konuyu daha iyi anlatabilmek için geçmişte yaşanmış olayları cemaate aktarmak mühim bir yöntemdir. Bazen bir vakıayı örnek olarak sunmak konunun zihinlerde daha iyi somutlaşmasını sağlamaktadır. Cenâb-ı Hak Yusuf Suresinde buyurarak. Geçmişteki yaşanmış olaylardan bahsetmenin Kur’ani bir yöntem olduğunu bizlere beyan etmektedir. KISSALI VAAZLAR …

Devamını Oku »