Dinler

İslam Dininin Özellikleri

İslam Dininin Özellikleri

İslam dininin birtakım özellikleri vardır ki başlıcaları şunlardır: 1. İslam Dini Son Dindir Semavi dinlerin hak dinler olduğunu ve ilk hak dinin, ilk insan ve ilk peygamber Âdem (as.) tarafından tebliğ edildiğini belirtmiştik. Zamanla insanlar kendilerine gönderilmiş olan dinin esaslarından uzaklaşınca Allah, gönderdiği peygamberlere ilk “Tevhid dini”ni yenilemiş ve insanların …

Devamını Oku »

İslam Dini ve Diğer Semavi Dinler

İslam Dini ve Diğer Semavi Dinler

Hak dinlerin, başka bir deyişle semavi dinlerin sonuncusu İslamiyet’tir. Bu dini tebliğ eden son Peygamber Hz. Muhammed’dir, kitabı da Kur’an-ı Kerim’dir. İslam dini, ilk insan ve ilk peygamber Âdem’in (as.) tebliğ ettiği ilk “Tevhid dini” ile diğer semavi dinlerin bir devamı, bunların sonuncusu ve en mükemmelidir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan …

Devamını Oku »

İlahi Dinler ve Özellikleri Nedir

İlahi Dinler ve Özellikleri Nedir

“İlahi din” veya “hak din” deyince ne anlıyoruz? Önce bunu açıklayalım: Hak din, bir peygamberin, Allah’tan vahiy yoluyla aldığı ve insanlara tebliğ ettiği hükümler ve düsturlar demektir. Buna “hak din” denildiği gibi, “ilahi din” veya “semavi din” de denir. Bu tarifin dışında kalan dinlere de batıl dinler denir. Hak dini, …

Devamını Oku »

Dinin Kaynağı Nedir

dinin kaynağı nedir

Birtakım duygu ve düşünceler vardır ki bunlar, insanla beraber doğmuştur. Bunların başında Allah ve din fikri gelir. Yani din, sonradan ortaya çıkmış değil, insanla birlikte doğmuştur. Her devirde insanoğlunun dine önem vermiş olması, bunun açık belgesidir. Ancak, insanda doğuşta var olan bu duygunun gelişmesi için bir uyarıcıya ihtiyacı vardır. İşte …

Devamını Oku »

Hanif Ne Demek

Hanif Ne Demek

Hanif Ne Demek ? Meyletmek anlamındaki “h-n-f” kökünden türeyen hanif kelimesi sözlükte; kötülüklerden iyiliklere meyleden kimseye; ıstılahta ise Hz. İbrahim AS.’ın tebliğ ettiği hak din üzere olan ve Allah’ın birliğini kabul eden müminlere denir. Hz. Muhammed SAV’in peygamber olarak gönderildiği hicaz bölgesinde, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin dışında az da olsa …

Devamını Oku »

Mezhep değiştirmek caiz midir?

İslam toplumu asırlardan beri, dinlerini çelişkisiz ve tutarlı bir şekilde yaşamak için belli mezheplere bağlanmıştır. İnsanların belli bir mezhebe uyması ebeveynlerinin mezhebi, yaşadıkları çevrenin etkisi ve aldıkları dini eğitimiyle yakından alakalıdır. Şunu ifade etmek gerekir ki mezhepler dinin kendisi değildir. Mezhep müçtehit alimler tarafından dinin sistemli bir şekilde yorumlanmasıdır. Kişinin, …

Devamını Oku »