Fetvalar

Kan Parası Caiz Mi

Mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir? Tedbirsizlik ve dikkatsizlik gibi bir hata sonucu herhangi bir kişinin ölümüne sebep olan kişi, ölenin yakınlarının talep etmesi halinde, diyet (kan parası) ödemekle yükümlü olur. (Ebû Dâvud, Diyât 18, 19, 20; Nesâî, Kasâme 42; İbn Mâce, Diyât 5; İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadîr, VIII, 308). …

Devamını Oku »

Mezhep değiştirmek caiz midir?

İslam toplumu asırlardan beri, dinlerini çelişkisiz ve tutarlı bir şekilde yaşamak için belli mezheplere bağlanmıştır. İnsanların belli bir mezhebe uyması ebeveynlerinin mezhebi, yaşadıkları çevrenin etkisi ve aldıkları dini eğitimiyle yakından alakalıdır. Şunu ifade etmek gerekir ki mezhepler dinin kendisi değildir. Mezhep müçtehit alimler tarafından dinin sistemli bir şekilde yorumlanmasıdır. Kişinin, …

Devamını Oku »

Kadınların başlarının açık olmasının abdestlerine zararı var mı?

Müslüman hanımlar tesettür/örtünme kurallarına riayet etmek zorundadırlar, çünkü bu onların üzerine Allah’ın bir farzıdır (Nur, 24/31, 60; Ahzab, 33/33, 53-55, 59). Ergenlik çağına girişten itibaren müslüman kadınların namahrem (kendileriyle evlenebileceği) erkeklerin bulunduğu ortamlarda ve evlerinden dışarı çıkarken başlarını örtmeleri dini bir gerekliliktir. Ancak bu farza riayet etmemek, örnek verecek olursak …

Devamını Oku »

Kına, oje, ruj ve jöle gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle engel midir?

Abdest ve gusülde yıkanması gereken organların -zaruret olmadıkça- tamamının hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekmektedir. Buna göre abdest alırken, yıkanması gereken organlardan birinde kuru yer kalacak olursa, abdest sahih/geçerli olmaz (Müslim, Tahâre, 31; Ebû Dâvûd, Tahâre, 67). Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerin yıkanması gerekmektedir (Mâide, 5/6). Bu …

Devamını Oku »

Saç ektirmek caiz midir?

Sahih hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in  herhangi bir sebeple dökülen saç kıllarının yerine başkasına ait saç kıllarını eklemeyi yasakladığı rivayet edilmektedir. Nitekim Ensar’dan olan bir cariye evlendikten sonra hastalanmış ve saçları dökülmüştü. Ailesi dökülen saçlarının yerine ona takma saç bağlamak isteyince bunu Efendimiz’e sordu. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Allah saç …

Devamını Oku »

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti,  bayram namazının kılındığı yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten ) sonra başlar. Hanefîlere göre kurban bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, IV, 72). Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü de kurban kesilebilir (Mâverdî, el-Hâvî’l-Kebîr, Dâru’l-Fikr, …

Devamını Oku »

Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır?

Karnında yavrusu bulunan hayvanların her ne şekilde olursa olsun (kurbanlık olarak da eti için de) kesilmesi uygun değildir. Ancak kesilmiş olması durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Kurban edilmek üzere alınan hamile bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa, o da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. …

Devamını Oku »

Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu?

Bir hayvanın kurbanlık olarak seçilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan özürlerden birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlık hayvanların göz ve kulaklarının sağlam ve sağlıklı olmasına dikkat edilmesini istemiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Burdan hareketle, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının …

Devamını Oku »

Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Teşrik Tekbiri

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, kurban bayramının Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirmiştir (Beyhâkî, esSünenü’l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49). Buna göre Hanefîlere  göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü …

Devamını Oku »