Fetvalar

Teravih Namazlarında Kıraat Edilecek Ayetler

Ramazan ayına mahsus olan teravih namazlarında genellikle Fil suresi ve diğer kısa sureler kıraat edilmektedir. Her gün aynı surelerin okunması hem imamı hem de cemaati monotonlaştırmaktadır. Bunun yerine Kur’an-ı Kerimden tertip edilecek farklı konu ve muhtevalarda ayetler okunabilir. Böylece her gün aynı sureleri okuyan imam ve dinleyen cemaat için bir …

Devamını Oku »

Kardeşe Zekat Verilir mi?

Kardeşe Zekat Verilir mi?

Kardeşe, amcaya, halaya, dayıya ve bunların çocuklarına zekat verilir mi? Kardeşe zekat verilir mi? Dinen fakir olan kardeşe zekât verilebilir. Burada önemli olan husus zekat verilecek kardeşin dinen fakir sayılabilecek durumda olmasıdır. Eğer bu şartları taşıyorsa kardeşe zekat düşer. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları için de aynı …

Devamını Oku »

Kelimeyi Tevhid ve Kelimeyi Şehadet

Kelimeyi Tevhid ve Kelimeyi Şehadet

Kelime-i Tevhid لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ “Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah.” “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah’ n Resulüdür.” sözüdür. Bunun manası, İslam dininin itikadi esaslarını kapsayacak kadar geniştir. Allah’ ın varlığına ve O’ndan başka ibadet edilecek ilah olmadığına ve O’nun tarafından gönderilen her şeyin hak olduğuna …

Devamını Oku »

İMAN

İMAN

İman nedir? İman kalple mi olur dil ile mi? İman kaç çeşittir? İmanın kelime anlamı, “tasdik etmek, herhangi bir şeye kesin olarak inanmak”tır. Dindeki anlamı ise “Peygamberimizin Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmak” demektir. İman, icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma …

Devamını Oku »

Mezhep Nedir Mezhep Ne Demektir

Mezhep Nedir Mezhep Ne Demektir

Sözlükte “mezhep, gidilen yol” demektir. Terim olarak “bir dinin, bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri” demektir. İslam dininde de mezhepler vardır. Bunlar arasında temelde bir ayrılık yoktur. Hepsi de Kur’an-ı Kerim’i ve peygamberimizin sünnetini esas almışlardır. Ancak, hakkında açık ve kesin nass (ayet veya hadis) bulunmayan hususlarda bilginler ictihad …

Devamını Oku »

İslam Dininin Özellikleri

İslam Dininin Özellikleri

İslam dininin birtakım özellikleri vardır ki başlıcaları şunlardır: 1. İslam Dini Son Dindir Semavi dinlerin hak dinler olduğunu ve ilk hak dinin, ilk insan ve ilk peygamber Âdem (as.) tarafından tebliğ edildiğini belirtmiştik. Zamanla insanlar kendilerine gönderilmiş olan dinin esaslarından uzaklaşınca Allah, gönderdiği peygamberlere ilk “Tevhid dini”ni yenilemiş ve insanların …

Devamını Oku »

İslam Dini ve Diğer Semavi Dinler

İslam Dini ve Diğer Semavi Dinler

Hak dinlerin, başka bir deyişle semavi dinlerin sonuncusu İslamiyet’tir. Bu dini tebliğ eden son Peygamber Hz. Muhammed’dir, kitabı da Kur’an-ı Kerim’dir. İslam dini, ilk insan ve ilk peygamber Âdem’in (as.) tebliğ ettiği ilk “Tevhid dini” ile diğer semavi dinlerin bir devamı, bunların sonuncusu ve en mükemmelidir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan …

Devamını Oku »

İlahi Dinler ve Özellikleri Nedir

İlahi Dinler ve Özellikleri Nedir

“İlahi din” veya “hak din” deyince ne anlıyoruz? Önce bunu açıklayalım: Hak din, bir peygamberin, Allah’tan vahiy yoluyla aldığı ve insanlara tebliğ ettiği hükümler ve düsturlar demektir. Buna “hak din” denildiği gibi, “ilahi din” veya “semavi din” de denir. Bu tarifin dışında kalan dinlere de batıl dinler denir. Hak dini, …

Devamını Oku »

Dinin Kaynağı Nedir

dinin kaynağı nedir

Birtakım duygu ve düşünceler vardır ki bunlar, insanla beraber doğmuştur. Bunların başında Allah ve din fikri gelir. Yani din, sonradan ortaya çıkmış değil, insanla birlikte doğmuştur. Her devirde insanoğlunun dine önem vermiş olması, bunun açık belgesidir. Ancak, insanda doğuşta var olan bu duygunun gelişmesi için bir uyarıcıya ihtiyacı vardır. İşte …

Devamını Oku »

Peygamberlerin Görevleri Nelerdir

petgamberlerin görevleri nelerdir

Peygamberin görevleri nelerdir: Bu yazımızda Peygamberlikten ve Peygamberin görevlerinden söz etmek istiyoruz. İnsanoğlu yeryüzünde Allah’ın hükümlerini yürütmekle görevli üstün bir yaratıktır. Allah Teâlâ onu yeryüzüne gönderdiğinde yalnız bırakmadı, zaman zaman gönderdiği Peygamberlerle onu destekledi, görev ve sorumluluklarını kendisine hatırlattı. Bu, Allah’ın insanlara olan lütuflarından biridir. Kur’an-ı Kerim Peygamberimizin gönderilmesiyle ilgili …

Devamını Oku »