Euzu Besmele Anlamı Arapça Yazılışı

Euzü Besmele

Yazılışından da anlaşılacağı gibi Euzü besmele, Euzü ve besmele kelimelerinin birleşiminden meydana gelen cümledir:

Euzübillâhimineşşeytânirracîm bismillâhirrahmânirrahîm.

(Okumakta zorlananlar için heceyle: E-û-zü-bil-lâ-hi-mi-neş-şey-tâ-nir-ra-cîm. Bis-mil-lâ-hir-rah-mâ-nir-ra-hîm.)

Euzü Besmelenin Anlamı:

“Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,” anlamına gelmektedir.

euzü besmele yazılışı

Euzu Besmele Arapça Yazılışı

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Her hayırlı işin başı bismillahtır. İşimizin bereketli ve isabetli olması için bu tılsımlı kelimeleri dilimizden düşürmememiz gerekir. Yatarken, kalkarken, dışarı çıkarken, eve-işyerine girerken, yemeğe başlarken kısacası her işimiz eüzü besmele ile başlamalıdır.

Euzu, Kur’anı Kerimde Nahl suresi 98. ayetinde “Fe iza kare’tel kur’ane festeız billahi mineş şeytanir racim” “Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” şeklinde geçmektedir.

Besmele ise Fatiha suresinin 1. ayetinde geçmektedir.

Yazar: Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.