Kadir Gecesi Duası

Kadir Gecesi Duası

Amin

Euzübillâhimineşşeytânirracîm

bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn.

Vel-âkıbetü lil-müttakîn

Vela udvane illa alez-zalimin.

Vessalâtü vesselamü alâ rasulinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihî ve etbaihi ecmaîn.

Ya ilahel alemin ve ya erhamerrahimin ve ya ekremel ekremin.

Ey bu mübarek Ramazan ayında, Bin aydan daha Hayırlı Olan bu mübarek Kadir Gecesinde  bizleri  buluşturan Yüce Mevlâmız!

Bizler zayıf, hakir,  aciz kulların, hamdimizi duamızı, tevbemizi, Allahım  sana yöneltiyoruz. kabul eyle

Ya ilahel alemin Efendimiz Muhammed Mustafa başta olmak üzere bütün Peygamberlerimize sayısız salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle Allah’ım!

Bizler ya Rabbi divanına durduk, ümit kuşandık, elimizi açtık, boynumuzu büktük,  Allahım gönlümüzde birikenleri, dilimizde düğümlenenleri Sana dökmeye geldik. Sana kulluğumuzu arz etmeye, çaresizliğimizi söylemeye, pişmanlığımızı itiraf etmeye geldik.  Allahım Bizleri affetmeden ne olur geri gönderme. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Kadir Gecemizi mübarek eyle Allah’ım!

Sen erhamerrahiminsin! bizi merhametinle kucaklamazsan ya rabbi  biz kime gideriz?  Bu Gecede  Burada da bizi affetmezsen başka  biz hangi kapıya gidebiliriz ki Bizleri hüsrana uğrayanlardan eyleme. Kapından boş şekilde geri dönenlerden eyleme Allahım

Ya Rabel alemin  Peygamberlerinin diliyle  yalvarıyoruz Sana yakarıyoruz. Onlar  Allahım Senden ne dilediyse, Senin evliya kulların, Senin has kulların, Senin salih kulların senin sıddık kulların  Senden neler istediyse, biz de aynılarını Senden istiyoruz. İhsan eyle ya Rabbi!

Onlar nasıl Sana sığındıysa, nelerden kaçıp korunduysa biz de o cürüm ve günahlardan ve o kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri Muhafaza eyle ya rabbi

Ya rabbel alemin

Elimizdeki nimetlerin kadrini bilemedik! Cennetini kaybetmiş Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın duasıyla yalvarıyoruz sana.

Ya rabbi Nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz, mutlaka hüsrana uğrayacağız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden ve hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah’ım!

Ya rabbi

Ailemizi ihmal ettik, evlatlarımıza vakit ayırmadık. Peygamberlerin atası Hz. İbrahim gibi yalvarıyoruz sana.

Rabbimiz, bizleri ve soyumuzdan gelecek çocuklarımızı namazı dosdoğru kılanlardan eyle .Dualarımızı Kabul eyle Allah’ım!

Ya Rab

Gönderdiğin imtihanlar karşısında sızlandık, isyan ettik. Sabır timsali Hz. Eyyüb gibi dua ediyoruz sana.

“Şüphesiz ki Allah’ım biz derde uğradık, sen ise Merhametlilerin en Merhametlisisin!” Bizlere, her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan, özellikle şu salgın hastalıktan Allah’ım  Eyyüp peygamber gibi bizlere güzel kurtuluş selamet kapısı  nasip eyle Allah’ım!

Ya rabbel alemin Ya erhamer rahimin

Gücümüz tükendi, Muhammed ümmetinin hüznü, kederi, sıkıntısı haddini aştı. Yusuf’unun hasretinden gözlerini kaybeden Hz. Yakup’un dualarıyla niyaz ediyoruz sana.

Allah’ım

“Biz kederimizi , hüznümüzü sadece sana arz ediyoruz.” Sen ümmeti elemden ve zulümden kurtar Allah’ım!

Ya rabbi

Cimriliğin, bencilliğin, çıkarcılığın karanlığında kaybolduk. Hz. Yunus’un karanlıktan  aydınlığa çıkışına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz sana:

Allah’ım

Senden başka ilah yoktur, sen yücesin ey Rabbimiz. Gerçekten bizler kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah’ım! Bizleri bağışla Allah’ım! Bizlere rahmet eyle Allah’ım!

 

Allah’ım

Habib-i Edibin, Resûl-i Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa’nın miraçtan hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz sana:

“Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!

Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme.

Rabbim! Bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme!

Allah’ım bizi affet, Allah’ım bizi bağışla, Allah’ım bize acı! Allah’ım bize merhamet et! Allah’ım bizi şefkat kanatlarının altına al! Allah’ım bizi mağfiret kanatlarının altına al! Sen bizim Mevlâ’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle Allah’ım!”

Ya Rabbi!

Kur’an-ı Kerim’inde “Müminler, ancak kardeştir” buyuruyorsun. Habibin Muhammed Mustafa efendilerimiz  bizlerden “Kardeşlerim” diyerek özlemle söz ediyor. Lakin bizler, zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, kederleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu olamadık. İtiraf ediyoruz. Allah’ım ne olur bizi bağışla!

Biz her vesileyle besmele çektik, her işimize Rahman ve Rahîm isimlerini başlangıç eyledik, lâkin işlerimizi adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edemedik. Birbirimizden merhameti esirgedik. Hoyratlaştık. Yabancılaştık, Allah’ım itiraf ediyoruz. Bizlere affınla muamele eyle .

Ya rabbi

Kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için isteyemedik. Haset ettik. Gıybet ettik. İftiraya bulaştık. Kul hakkına girdik. Kardeşimizden hoşgörüyü dahi esirgedik.Ya rabbi  İtiraf ediyoruz. Ne olur bizi bağışla!

Ya Rabbe’l-Âlemin! Ve Ya Ekramel Ekramin!

Namaz  için kalkan ellerimiz bir daha asla şiddete ve kötülüğe kalkmasın. Camiye gelen ayaklarımız hayra, hep doğruya ve iyiliğe adım atsın. Allah! Allah! diyen dillerimiz artık haktan başkasını söylemesin. Dualar, zikirler ve Kur’an tilaveti ile çınlayan kulaklarımız günah ve çirkin sözlere kapansın. Ayetlerini  gören gözlerimiz artık harama bakmasın. Allah’ım  Müslüman olarak yarattığın gibi, Müslüman olarak kalmayı, Müslüman’ca yaşamayı ve Müslüman olarak ebedi aleme göç edebilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eyle Allah’ım!

Ya rabbi

Bizler huzuruna hiç günah işlememiş, masum yavrularımızla geldik. Hayatının baharını yaşayan gençlerimizle geldik. Ellerine dünyanın çamuru bulaşmamış, yüreklerine dünyanın pası sinmemiş gençlerimizin hürmetine bizleri  bağışla Allah’ım!

Beli bükülmüş, rükua varmış, pir-i fani olmuş ihtiyarlarımızla huzuruna geldik. Aralarında bulunan hasta kullarının ah-u eninleriyle yalvarıyoruz sana. Allah’ım Onların hatırına bizleri affeyle

Rahman isminin tecelligâhı, Rahim sırrının şahitleri annelerimizle geldik. Bastığı yere cenneti taşıyan, kucağında şefkati, duasında bereketi büyüten annelerimizin hatırına bağışla bizi Allah’ım!

Çocuklarımızı ve gençlerimizi günü birlik heveslere boğanlara fırsat verme Allah’ım. Kızlarımızı ve oğullarımızı insafsız ve iz’ansız, ölçüsüz ve dengesiz, meyvesiz ve faydasız sanal tutkuların ağına düşürme Ya rabbi!

Ey esirgemesi ve bağışlaması bol Rabbimiz!

Eşimizi sen bağışla Allah’ım! Şu imtihan dünyasında bize olan desteğini, ruhumuzu huzura kavuşturan can yoldaşlığını, yuvamıza verdiği emeği sen hesapsız ödüllendir Allah’ım!

Anne babamıza  merhamet eyle Ya rabbi! Onlar nasıl bize küçüklüğümüzde kol kanat gerdiyse Ya rabbi  sen de onları öylece koruyup rahmet gölgende barındır.

Affeyle Allah’ım, onların kusurlarını setreyle. Yaşayanlara hüsn-i hatimeler nasip eyle, ahirete göçenleri cennet bahçelerinde ağırla Allah’ım!

Hocalarımızı, üzerimizde emeği ve hakkı olan büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı burada tek tek anıyoruz. Sen onları bağışla Allah’ım! Hepsinden hoşnut ve razı ol, hepsini sevgine ve muhabbetine mazhar eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Bizler bu gecede  senden yurdumuz için de hayırlar niyaz ediyoruz. Aziz milletimizi derin acılardan, ağır imtihanlardan, onulmaz yaralardan muhafaza eyle Ya rabbi . Birliğimize ve dirliğimize göz dikenlere, izzetimize ve şerefimize kurşun sıkmaya çalışanlara fırsat verme Allah’ım. Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak dâhilde ve hariçde fitnelerden, fesatlardan muhafaza eyle Ya rabbi. Kötü niyetlilere fırsat verme Allah’ım.

Şehitlerimizi rahmetinle kucakla, bizleri onlarla cennetinde beraber eyle Ya Rabbi. Geride kalanlarına sabır ve metanet ihsan eyle. Gazilerimize acil şifalar ver. Kahraman askerimizi ve polisimizi her daim muzaffer eyle Allah’ım.

Bizleri Kur’an’ın hakkını verenlerden, hakkın taraftarı olanlardan eyle Ya rabbi! Peygamber Efendimizin (sas) safında duranlardan eyle

Ya Rabbi

Yüce Kur’an’ın hürmetine, Kabe’nin hürmetine, Resûlü’nün hürmetine şu Kadir  gecesinde  sana yalvaran diller hürmetine Allah’ım İslâm coğrafyasında akan kan ve gözyaşlarının durmasını, bütün kardeşlerimizin huzur ve güven içinde nice bayramlara ulaşmalarını Sen nasip eyle Ya rabbi!

Ramazan Ayında kılınan Teravih namazları, tuttuğumuz oruçları, verilen sadakaları, okunan Kur’an-ı Kerimleri, hatm-i şerifleri, mukabeleleri, kelime-i tevhitleri; yapılan, zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, getirilen salât ü selâmları yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!

Bunların hepsinden  hâsıl olan ecil ve sevâbı;

Evvela mizat fahri kainat Peygamberimiz, Muhammed Mustafa (sas)’nın aziz, latif mübarek rûhi şerifelerine Ya rabbi   hediye eyledik, sen vâsıl eyle

Diğer bütün peygamberlerin, ehli beytin, ezvâc-ı tâhirâtın, ashâb-ı kiramın, tabiinin, tebe-i tâbenin, âlimlerin, salihlerin, şehitlerin, ahirete göç eden gaziler ile bütün ehl-i imanın ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Allah’ım.

Bu mübarek Kadir Gecesinde bin aydan daha hayırlı olan şu gecede  bu   duamıza “amin” “amin” diyen bütün  kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına da hediye ettik sen vasıl eyle, onların ruhlarını da  hissedar ve haberdar eyle Allah’ım!  Bütün hepsinin Ya rabbi okunan Kuran-ı Kerimin nuruyla bereketiyle kabirlerini nurlandır Allah’ım! Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah’ım! Hesaplarının kolay verilmesine Kuranı vesiyle eyle Allah’ım , kabirlerinin nurlanmasına vesiyle eyle Allah’ım, kabirlerinin genişlemesine vesiyle eyle Allah’ım.

Ya rabbi bizler hayatı tattık. Şüphesiz her canlı gibi ölümü biz de tadacağız. Ecel kapımızı çaldığında Kelime-i şahadet ki bir buyralım.

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.

Lailahaillallah muhammadür rasulullah.

Kelime-i  tayyibesiyle, kelime-i tevhitlerle, kelime-i şehadetlerle  şu emaneti teslim edebilmeyi nasip eyle Allah’ım.

Serin bir kalp ile kamil bir iman ile ahirete göç edebilme imkanı bizlere nasip eyle Allah’ım. Mahşerde arşının gölgesinde gölgelenenlerden eyle Allah’ım. Mizanda sevabı ağır gelenlerden eyle Allah’ım

Hesabını kolay verenlerde eyle Allah’ım. Amel defterini sağ tarafından alanlardan eyle Allah’ım. Sıratı şimşek gibi geçip cennetine giRip cemalini görebilme bahtiyarlığı bize nasip eyle Allah’ım.

Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâm’ın komşusu olup havzı Kevser etrafında toplana bilmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım

Ya rabbel alemin Ya ekramel ekramin ve Ya erhamer rahimin  dualarımızı haremi şerif’te, kabe-i muazzama, ravzayı mudahhara da yapılmış ve kabul edilmiş olan dualar zümresine ilhak eyle

Ya rabbi bizler şu Ramazan günlerinde gecelerinde teravihlerimizi  dahil cemaatte kılamadık bir araya gelip beraberce hasbihal, edemedik, dertleşemedik.Birbirimizle bu anlamda muhabbetimizle alakalı mağduriyet yaşadığık, beraberce omuz omuza namazlarımızı kılamadık, bir musibetten bir salgın hastalıktan dolayı nice nimetlerden mahrum kaldık.

Allah’ım kendi ettiklerimizden hatalarımızdan kusurlarımız dan günahlarımızdan Ya rabbel alemin veYa erhamer rahimin  ne olur şu geceler hürmetine şu Ramazan’ı Şerif hürmetine, şu Kadir gecesi hürmetine ,okunan kur’an-ı Kerim’ler hürmetine, aramızdaki günahsızlar hürmetine, aramızdaki saadetler hürmetine Allah’ım bizim bu mağduriyetimizi gider Allah’ım

Şu salgın hastalıktan bizleri kurtar Allah’ım katından bir rahmet o rahmetle  bir şifa gönder Allah’ım ve bizlere bir daha bu boynu bükük buruk  geçirdiğimiz bir Ramazan’ı bir daha yaşattırma  Allah’ım

Ya rabbel alemin dualarımızı haremi şerif’te kabe-i muazzama’da yapılmış ve kabul edilmiş olan dualar zümresine ilhak eyle.Lillahi tealel EL-FATİHA.

 

Yazar: Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.