MBSTS Kur’an-ı Kerim Soruları

MBSTS Kur’an-ı Kerim Soruları

MBSTS Kur’an-ı Kerim Soruları.

Hazırlamış olduğumuz Kur’an-ı Kerim sorularını çözerek bilgilerinizi gözden geçirme fırsatını elde etmiş olursunuz. Bu sayede eksik kalan konularınızı tespit etme şansınız olur.

mbsts soruları
MBSTS Kur’an-ı Kerim Soruları

Mbsts sınavına hazırlanırken ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok tecrübe kazanmış olursunuz. Farklı soru kalıpları ile tanışmış olursunuz. Bu sayede mbsts sonuçları açıklandığında yüzünüz güler.

MBSTS Kur’an-ı Kerim sorularını çözmek için haydi Bismillah deyin ve testi çözmeye başlayın.

Kolay gelsin.

Mbsts sınavında başarılar dileriz.

KUR-AN’IKERİM’DEKİ SURE İSİMLERİNİN ANLAMLARI
1. Abese: “Yüzünü ekşitti.”
2. Adiyat: Nefes nefese koşanlar
3. Ahkaf: Yeradı
4. Ahzab: Hizipler, gruplar, kabileler
5. A’la: Yüce, büyük, kutlu
6. Alak: Embriyo, ilgi, pıhtı
7. A’liİmran: İmranailesi
8. Ankebut: Dişiörümcek
9. A’raf: Cennetle cehennemarası bölge
10. Asr: Çağ, asır, zaman
11. Bakara: İnek
12. BELED: Belde, kent, bölge
13. BEYYİNE: Kanıt, belge, aydınlık
14. BÜRUC: Burçlar
15. CÂSİYE: Çöken, oturan
16. CİN: Cin, görünmeyen varlık
17. CUM’A: Cuma, toplanma, topluluk
18. DUHA: Kuşluk vakti
19. DÜHÂN: Duman, sis, pus
20. EN’AM: Hayvanlar, davarlar
21. ENBİYA: Peygamberler
22. ENFÂL: Ganimetler, gelirler, vergiler
23. FÂTIR: Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
24. FÂTİHA: Açılış, açan, özetleyen
25. FECR: Şafak vakti
26. FELAK: Tanyeri, yarılma, açılma
27. FETİH: Fetih, açılış
28. FİL: Fil
29. FURKAN: Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
30. FUSSİLET: “Ayrıntılı yaptı”
31. ĞAŞIYE: Bürüyen, örten, kuşatan
32. HAC: Ziyaret
33. HADİD: Demir
34. HÂKKA: Geleceği kuşkusuz olan şey
35. HAŞR: Haşir, toplama, diriltme
36. HİCR: Bir topluluğun adı
37. HUCURÂT: Hücreler
38. HÛD: Hûd Peygamber
39. HÜMEZE: Alaycılar, gıybetçiler
40.İBRAHİM:Hz.İbrahim
41.İHLÂS:Samimiyet
42.İNFITÂR:Açılma,yarılma,parçalanma
43.İNSAN(Dehr):İnsan(Zaman)
44.İNŞİKAK:Yarılma,ayrılma,kopma
45.İNŞİRAH:Gönülferahlığı,içaçılması
46.İSRA:Geceyürüyüşü
47.KAARİA:Şiddetleçarpan
48.KADİR:KadirGecesi
49.KAF:“Kaf”harfi
50.KÂFİRUN:Kafirler
51.KALEM:Kalem
52.KAMER:Ay
53.KASAS:Peygamberlerinhayathikayeleri
54.KEHF:Mağara
55.KEVSER:Kevserhavuzu,yoğungüzellikveiyilik
56.KIYAMET:Kıyamet
57.KUREYŞ:KureyşKabilesi
58.LEYL:Gece
59.LUKMAN:Hz.Lokman
60.MÂİDE:Sofra
61.MÂÛN:Kamuhakkı,zekât,vergi
62.MEÂRİC:Miraçlar,yükselmenoktaları
63.MERYEM:Hz.Meryem
64.MUHAMMED:Hz.Muhammed
65.MUTAFFİFÛN:Ölçüvetartıdahileyapanlar
66.MÜCÂDİLE:Haklarıiçinsavaşankadın
67.MÜDDESSİR:Örtüsünebürünen
68.MÜLK:Mülk,yönetim
69.MÜMIN(Ğafir):Mümin,(Affeden)
70.MÜMINÛN:Müminler
71.MÜRSELAT:Görevlegönderilenler
72.MÜMTEHİNE:İmtihaneden
73.MÜNAFİKÛN:İkiyüzlüler
74.MÜZZEMMİL:Örtüsünebürünen,köşesineçekilen
75.NAHL:Balarısı
76.NÂS:İnsanlar
77.NASR:Yardım
78.NAZİÂT:Çekipkoparanlar,yayçekenler
79.NEBE:Haber
80.NECM:Yıldız
81.NEML:Karınca
82.NİSA:Kadınlar
83.NÛH:Hz.Nûh
84.NUR:Işık
85.RA’D:Gökgürültüsü
86.RAHMAN:Rahmetibololan
87.RUM:Bizanslılar
88.SÂD:“Sâd”harfi
89.SAFF:Saftutmak
90.SAFFÂT:Safbağlayanlar
91.SEBE:Sebâülkesi
92.SECDE:Secde
93.ŞEMS:Güneş
94.ŞUARA:Şairler
95.ŞÛRA:Şûra,topludenetim
96.TÂHÂ:“Tı”ve“Ha”harfleri
97.TAHRİM:Haramlaştırma,yasaklama
98.TALÂK:Boşama,boşanma
99.TÂRIK:Târıkyıldızı,tokmakgibivuran
100.TEBBET:“Elikırıldı.”
101.TEĞABÜN:Aldatışvealdanış
102.TEKÂSÜR:Malveevlatçokluğundayarış
103.TEKVİR:Büküpdürme
104.TEVBE:Tövbe
105.TİN:İncir
106.TÛR:Tûrdağı
107.VÂKIA:Olan,ortayaçıkan
108.YÂSİN:“Ya”ve“Sin”harfleri
109.YÛNUS:Hz.Yûnus
110.YÛSUF:Hz.Yûsuf
111.ZÂRIYÂT:Tozutupsavuranlar
112.ZILZAL:Zelzele
113.ZÜHRUF:Süs-Püs
114.ZÜMER:Zümre
NOT:Surelerharfsırasınagöreyazılmıştır.

Yazar: Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir