Özü Sözü Doğru Olmak İngilizce Hutbe

Özü Sözü Doğru Olmak İngilizce Hutbe

TARİH: 04.01.2019

serlevha

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse, büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hainlik ile güvenilirlik bir arada bulunmaz.”[2]

Aziz Müminler!

İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. Bu yüzden Müslüman denilince akla gelen ahlaki erdemlerin en başında yine doğruluk gelir.

Doğruluk iyiliktir; yalan kötülüktür. Doğruluk rahmettir; yalan felakettir. Hak, doğrulukla yerini bulur; yalanla zayi olur. Doğrulukla kazanılan mal ve mülk bereketlenir. Yalanla elde edilen hiçbir şeyde hayır yoktur. Onur ve haysiyet, doğrulukla kalıcı hale gelir. Allah’ın rızasına doğrulukla varılır. Yalanla varılacak yer ise ancak cehennem azabıdır.

Değerli Müminler!

Bir toplumda fitne ateşinin yakılmasına, fesadın yayılmasına, dostlukların sona ermesine, masumların zarar görmesine ve hakların zayi olmasına çoğu zaman yalan bir söz sebep olur. Toplumu aldatan, hilesini süslü sözlerle örtmeye çalışan ve bu uğurda yalan yere yemin etmekten kaçınmayan ise her iki cihanda iflas etmeye mahkûmdur. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resûlü (s.a.s), yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki çocuklara yalan söylemeyi hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır.

DEĞERLİ KARDEŞLERİM:

Kıyamet günü ağzımızdan çıkan her bir sözün hesabının sorulacağını unutmayalım. Rabbim bizleri doğruluğu, saygı ve nezaketi şiar edinen mü’minlerden eylesin.

serlevha

Dear Muslims Jumah Mubarak!

In the ayah I have recited Allah c.c. tells us the following: “O you who have believed, fear Allah and speak words of appropriate justice. He will [then] amend for you your deeds and forgive you your sins. And whoever obeys Allah and His Messenger has certainly attained a great attainment.”

In the hadith I have recited, the Prophet s.a.v. informs us as follows: “Inside the heart of a person, belief and blasphemy, truthfulness and falsehood, trustworthiness and treachery cannot co-exist.”

Precious Mu’mins

Truthfulness and telling the truth have always been emphasized greatly in Islam. For this reason, the first merit that should come to one’s mind when mentioning a Muslim is truthfulness.

Truthfulness is goodness, falsehood is evil

Truthfulness is mercy, falsehood is disaster.

Justice finds its way through truth,

There is no good in anything you earn through lies.

Honour and respect will become permanent with truthfulness,

The final destination with lies will be pain in the Hell.

Valuable Mu’mins.

The reason for a disorder or spread of corruption in a society and for innocent people to get hurt or abuse of rights, is generally lies. A person who deceives a society, who disguises them with lies and who swears for the sake of deceiving others is destined to perish in this World and the Hereafter. The Messenger of Allah was so sensitive about telling lies that he even forbade the children to tell lies or even joke about it.

Dear Brothers!

We must not forget that we will be questioned about every single word we utter. May Allah make us of those Mu’mins who seek truthfulness, respect and kindness.

  1. Ahzâb, 33/70-71.
  2. İbn Hanbel, II, 349.

Yazar: Yönetici

Yönetici

Bir yorum

  1. Avatar

    Thanks for your corporate

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.