Regaib Kandili Duası

Mübarek regaib kandilinde yapılabilecek anlamlı ve mana dolu bir dua.

Regaib Kandili Duası

Allâhım! Senin rızanı umarak, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme.

Ya İlahe’l Alemin!

Sen bizim Rabbimizsin. Yalnız sana güveniyoruz. Zamanı dünyanın hırslarıyla tüketirken ne çok unuttuk seni anmayı… Ne çok unuttuk muhtaçlığımızı… Başkalarından medet umarken ne çok yanıldık. Yalnız kaldık Rabbimiz. Yalnız bırakıldık.

Oysa sen bizi hiç yalnız bırakmadın.
Bizi başkalarına muhtaç etme…
Ey Rabbimiz bizi sensiz yaşatma…
Yerlerin ve göklerin sönmeyen nuru olan Rabbimiz bizi kendine layık kul kabul eyle…
Kalbimizi varlığınla şekillendir.
Huzurundayız. Kereminden kerem bekliyoruz.

Huzurundayız. Bizi aydınlığa çıkarmanı istiyoruz.
Ayıplarımızı örtmeni umuyoruz.
Aciz kaldık, sana yöneldik.
Günah işledik, affını umduk.
Senden daha çok seven yok. Senden daha çok merhamet eden yok.
Bizi başkalarına havale etme…
Başkalarına el açtırma…
Çare yalnızca sendedir.

Bizi boynu bükük bırakmazsın. Bizi yarı yolda koymazsın. Bizi şaşırtmazsın. Bizi merhametinden uzak tutmazsın.
Ellerindeki ve yüreğindeki kirlerden utanan kulların sana nasıl dua ediyorsa biz de öyle dua ediyoruz. Günahlarımızdan utanarak katından ümitler bekliyoruz.

Ya Rabbi!

İçimizi kemiren fitneleri bırakarak geldik kapına…
Huzurunda ferahlamak için geldik.
Hüsranda olduğumuzu unutarak geldik.
Sana muhtaç olduğumuzu hatırlayarak geldik kapına…
Efendimizin adını anarak geldik. Ona Salavatlar getirerek geldik huzuruna…

Karanlıklarda kalmış ruhumuza, nurunu umarak geldik kapına…
Fakirliğimizi yüzümüze vurmayacak olanın sadece sen olduğunu bilerek geldik.
Günahlarımız ne çok kirletti bizi… Günah kirlerinden arınacağımızı bilerek geldik kapına…
Komşumuz aç yatarken gaflet uykusundan bizleri uyandırman için geldik.
Yetimin hakkını geri verebilmek için geldik kapına…

Bizleri isyana götürecek zenginliklerden sana sığınmak için geldik…
Günahlarımızı itiraf etmeye geldik.
Kazandığımız şerlerden kurtulmak için, korkularımızı korkutmak için geldik huzuruna…
Allah’ım kederi ve hüznü bizden gidermeni istiyoruz.
Ayıplarımızı örtmeni umuyoruz.
Ayağımızı kaydırma Allah’ım.

Düşmanlık etmekten, düşmanlığa maruz kalmaktan sana sığınıyoruz.
Bizi tövbesi kabul olan kulların arasına dahil etmeni bekliyoruz. Gözyaşlarımızla günahlarımızın kirlerinden bizi arındırmanı istiyoruz.
Bu mübarek gününde, el açmış yalvaran halimizle bize çokça rahmet eyle…
Kalbimizi sevginle yaşat Rabbimiz…
Kalbimizin seni unutmasına izin verme…
Bizi sensiz bırakma!

Biz muhtacız. Bütün işlerimizin sonucunu bizim için hayırlı kıl.
Cemaline bakmayı bize nasip eyle…
Ya İlahe’l Alemin!
Bizi zalimlerin fitnesinden koru, bizi rahmetinin içine al.
Kalbimizde kötü bir zan ve duygu bırakma…
Şeytanların vesvese ve tuzaklarından sen bizi koru…
Kusurlarımızı ört Allah’ım.
Senden başka bize dost yok. Zalimlere karşı sen bize yardım et.
Dünyanın karmaşasından ve ahiret azabından sen bizleri koru.

Ya İlahi!

Bizi hidayetine ulaştır, doğru yola ilet.
Kendi katından bizlere ve tüm Müslümanlara yardımını gönder.
Sen yardım etmezsen biz kime gideriz?
Sen çaresizlerin çaresisin.
Bizi ilimle zenginleştir. Efendimizin ahlakıyla bizi güzelleştir.
Kur’an-ı Kerim’in nuruyla nurumuzu tamamına erdir Allah’ım.
Evlatlarımızı bize itaatli, vatana ve millete hayırlı kıl.
Rabbimiz, darda kalmış Müslüman kardeşlerimize yardımını eriştir.
Ey rızıklara kefil olan Rabbimiz, işlerimizi kolaylaştır ve bereketli kıl. Helalinden kazanabilmeyi ve kazancımızı paylaşabilmeyi nasip eyle…
Ey Rabbimiz kaybettiklerimiz yerine daha hayırlısını ihsan eyle…
Bizim ve evlatlarımızın ilmini artır.
Kalbimizi dinin üzerine sabit kıl.
Bizleri ahiret azabından koru.
Ölümden sonra anne ve babamıza, bizlere güzel bir hayat nasip eyle…
Sana ulaştıramadığımız niyetlerimizi kabul buyur.
İhtiyacımız olanları biliyorsun Rabbimiz… Duamızı bitirmeden ihtiyaçlarımızı kereminle ve fazlınla gider.
Ya İlahi!
Mazlumların çaresi sensin.
Musibet anında tek ümidimiz Sensin.
Kederlerimizi dağıtan Sensin.
Yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken bizi vicdanımızla baş başa bırakma.
Anneler evlatlarını açlıktan toprağa verirken israf ettiklerimizden dolayı bizi hesaba çekme…
Bizi merhametinden alıkoyma Allah’ım…
Son nefesimizi verene kadar bizi yolundan ayırma!
Evvel Sensin, ahir Sensin…
Duamıza amin diyen bütün Müslümanların niyazını kabul eyle…
Bizi birbirimizden razı kıl.
Efendimizi bize şefaatçi kıl.

Ey Rabbimiz!
Bu mübarek vaktin sonuna geldiğimizde hayatımız daha çok güzelleşsin diye Sen bize yardım et.
Son nefesimizi verene kadar bizi yolundan ayırma…
Seni anmak için, sana gelmek için kalbimiz hazır olduğunda, son nefesimizi verirken Kelime-i Şehadet getirerek; ‘Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü’ diyerek huzuruna gelebilmeyi bizlere nasip et.
Huzurundan ayrılmadan bütün hatalarımızı affet.
Adımlarımızı sağlamlaştır.
Ey dostların dostu, ey tek tesellimiz… Aşkınla yaşat bizi… Aşkınla al emanetini…

Bizi Sırat-ı Müstakim üzere daima eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır, sevginle kalplerimizi doldur, rahmetini bizden esirgeme.
Bazı yüzlerin ağarıp, bazılarının kararacağı o günde, yüzleri ak, gönlü pak olan; sevgili Peygamberimizin hamd sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullardan olmayı, onlarla cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle.

Ey Mevla’mız! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır, senin elinde, sen her şeye kadirsin. Kalplerimiz doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lütufkârsın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Sen affedicisin, affı seversin; bizi affeyle. Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza ulaştır.

Ya Rabbi!

Bizi ve neslimizi İslam’a ve Kur’an’a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat, Bizi İslam’dan ayırma, Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Gönlümüzdeki İslam nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Hakkı, hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle.
Ey Yüce Rabbimiz! Okuduğumuz Mevlid-i şerifi, sureleri, âyetleri ve salâvat-ı şerifeleri dergâh-ı ulûhiyetinde kabul eyle.

Hâsıl olan sevabı, peygamberlerin ilki Hz. Âdem ile sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa (a.s) ve her ikisi arasında gelmiş-geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik kabul eyle. Sevgili Peygamberimizin âlinin, ezvacının, ashabının ve etbaının ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle.

Evliyanın, asfiyanın, âlimlerimizin ve ahirete imanla gitmiş müminlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. El açarak duamıza âmin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, kabul eyle.
Şu mübarek gecede, ellerini açan mü’min ve mü’mine kardeşlerimizin, ahirete göç eden anne, baba, eş ve çocuklarının da ruhlarına bağışlıyoruz, onları da haberdar eyle.
Allah’ım! Gönderdiğin Kur’ân hürmetine… Bütün sevdiklerin hürmetine, habibin Hz Muhammed Mustafa (a.s) hürmetine dualarımızı kabul eyle.

“ Allah’ım; Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)
Üç ayları bizler için yeniden dirilişe vesile kıl.
Yapmış olduğumuz duaları Kâbetullah’ta, Arafatta, Ravza-i Mutahhara’da yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle..
Âmin! Bi hurmeti Seyyidi’l-Murselin, ve’l-Hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn el-fatiha

Yazar: Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir