HAFTANIN HUTBESİ İNDİR

Aralık, 2020

 • 6 Aralık

  DİNÎ HÜKÜMLERİN KAYNAKLARI ŞER’Î DELİLLER

  DİNÎ HÜKÜMLERİN KAYNAKLARI ŞER’Î DELİLLER

  Dini hükümlerin kaynakları nelerdir? Şeri deliller kaç tanedir? Şeri deliller nelerdir sayar mısınız? Din ile ilgili hükümlerin dayandığı kaynaklar Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas olmak üzere dörttür. Dinî hükümler, bu dört kaynaktan alınmıştır. Şimdi bunları birer birer kısaca açıklayalım: Kitap Kitap, Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an, “Allah tarafından Cebrail (as.) vasıtasıyla Arapça …

  Devamını Oku »

Ekim, 2020

 • 29 Ekim

  Camiu’s-Sağir – İmam Muhammed b. Hasan Şeybani

  Camiu's-Sağir - İmam Muhammed b. Hasan Şeybani

  الجامع الصغير el-Camiu’s-Sağir İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybanî(189/805)  Muhammed b. Hasan eş-Şeybanî’nin(ö.189) Zahirü’r-Rivaye diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan altı eserinden biridir. Hanefi fıkhının ilk yazılı kaynaklarından olup İmam Muhammed’in, hocası Ebu Hanife’den Ebu Yusuf vasıtasıyla kendisine ulaşan görüşleri bir araya getirerek telif ettiği bir eserdir. Kaynaklarda Şeybanî’nin …

  Devamını Oku »

Eylül, 2020

 • 28 Eylül

  Sosyalizmin İlkeleri

  Sosyalizmin İlkeleri

  Piyasa ekonomisini, özel mülkiyeti ve kâr maksimizasyonunu amaç haline getirmiş kapitalist anlayışa karşı bir tepki olarak doğan sosyalist düşünce sermaye patronlarıyla işçi sınıfı arasındaki adaletsizliği ve eşitsizliği, toplumsal yapıyı bozan servet ve refah uçurumlarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Sosyalizm, kapitalist düşünceye karşı duran bir sistemdir. Üretim malları, araçlar ve topraklarda özel …

  Devamını Oku »
 • 28 Eylül

  Küreselleşme Kavramı Çerçevesinde Ulus-Üstü (ulus-ötesi) Şirketlerin Gücü

  Küreselleşme Kavramı Çerçevesinde Ulus-Üstü ulus-ötesi Şirketlerin Gücü

  Kapitalizmin sonu olacağı söylenen tekelleşmenin örnekleri ulus ötesi şirketlerdir. Devasa ekonomilere sahip ulus ötesi şirketler piyasaya hakim durumdadırlar. Piyasayı istedikleri gibi yönlendirmektedirler. Dünyanın en büyük 100 ekonomisinden 71 tanesi şirket, geriye kalan 29’u devlettir. Yine dünyanın en büyük 200 ekonomisinin 157 tanesi şirkettir. Buna bağlı olarak dünya ticaretinin %75’i ulus …

  Devamını Oku »
 • 28 Eylül

  Kapitalizmin İlkeleri

  kaptalizmin ilkeleri

  Özel Mülkiyetİçindekiler1 Özel Mülkiyet2 Girişim ve Seçim Özgürlüğü3 Kâr Maksimizasyonu4 Serbest Piyasa Ekonomisi5 Sınırlı Devlet Kapitalist sistemin özünde özel mülkiyet ve kaynaklara sahip olma güdüsü vardır. Özel mülkiyetin temelinde ise kâr için yarışan firmalar ve bireyler vardır. Bu firma ve bireylerin ana gayesi kârlarını maksimize etmektir. Bu anlayış özel işletmeler …

  Devamını Oku »
 • 28 Eylül

  Medine Pazarı Uygulaması

  medine pazarı uygulaması

  Hz. Peygamber (sav) Medine’ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevi’yi inşa etmiştir. Daha sonra yerli Müslümanlarla Mekke’den göç eden Müslümanlar arasında “ensar muhacir” kardeşlik bağını tesis etmiştir. O dönemki Medine kozmopolit bir yapıya sahipti. Hz. Peygamber (sav) ensar muhacir kardeşliğini pekiştirmek, Müslümanları hukuki güvence altına almak, Mekke’deki müşriklerle Medine’deki Yahudi ve …

  Devamını Oku »

Temmuz, 2020

 • 23 Temmuz

  Müdelles Hadis ( Tedlis )

  Müdelles Hadis ( Tedlis )

  Sözlükte “bir şeyin kusurunu gizlemek” anlamındaki tedlîs terim olarak “râvinin, görüşmediği ya da görüştüğü halde kendisinden hadis işitmediği hocasından işittiği zannını uyandıracak biçimde rivayette bulunması” demektir. Tedlîs yapan râviye müdellis, tedlîsle rivayet edilen hadise müdelles denir. Hadis rivayetinde râvilerin “semi‘tü” (işittim), “haddesenî” (bana söyledi) ve “ahberenî” (bana haber verdi) gibi …

  Devamını Oku »
 • 20 Temmuz

  Sahih ve Zayıf Hadisler Çeşitleri ve Bilgi Değeri

  Sahih ve Zayıf Hadisler Çeşitleri ve Bilgi Değeri

  Hadis Tenkid İlminin Doğuşuİçindekiler0.1 Hadis Tenkid İlminin Doğuşu1 Sahih ve Zayıf Hadislerin Tasnifi1.1 Sahih hadisin kısımları2 Zayıf Hadis ve Bilgi Değeri2.1 Hadisin senedindeki ‘inkıta’ yani ‘ittisal’in bozulması sebebiyle zayıf sayılan hadisler de çeşitli isimlerle anılmışlardır.2.2 Hadisi nakleden ravide ‘cerhi’ (tenkid ve ta’nı) gerektiren bir kusurun bulunması sebebiyle de hadisler çeşitli …

  Devamını Oku »

Haziran, 2020

 • 11 Haziran

  12 Haziran 2020 Cuma Hutbesi

  12 Haziran 2020 Cuma Hutbesi

  12 Haziran 2020 Cuma Hutbesi Aylar sonra müminler ile buluşan camiler pandemi sonrası 3. cuma namazında kapılarını cemaate açıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak kılınan cuma namazlarında Diyanet tarafından hazırlanan hutbe okunuyor. 12 Haziran 2020 Cuma Hutbesi.   12 Haziran 2020 Cuma Hutbesi İndir PDF 12 Haziran 2020 Cuma Hutbesi İndir …

  Devamını Oku »

Mayıs, 2020

 • 27 Mayıs

  29 Mayıs 2020 Cuma Hutbesi

  29 Mayıs 2020 Cuma Hutbesi

  29 Mayıs 2020 Cuma Hutbesi 29 Mayıs 2020 Cuma Hutbesi Yayımlandı. Şükürler olsun aylar sonra camiler cemaatine, Müminler Cuma Namazına Kavuştu. Uzun bir aradan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak açık alanlarda cuma namazı kılınabilecek. Türkiye geneli okunacak olan hutbe kısa ve öz bir şekilde hazırlanmış. Haftanın hutbesi idirme linkler aşağıda …

  Devamını Oku »

Mart, 2020

 • 27 Mart

  Yasin Suresi

  yasin suresi dinle oku

  Yasin Suresiİçindekiler1 Yasin Suresi1.1 YASİN | Yasin Suresi Dinle | Yasin Suresi Yavaş Yavaş Okunuşu | Yasini Şerif Arapça Tane Tane Oku | Oklu Takip | Büyük Yazılı Çok Yavaş Okunuşu | Kurana Yeni Başlayanlar İçin Yasin Suresi Arapça Tecvitli Okunuşu Dinle.Bilgisayar Hatlı Yasin Suresi Okunuşu Dinle Takip Et | …

  Devamını Oku »
 • 11 Mart

  Cuma Hutbesi 13 Mart 2020

  Cuma Hutbesi 13 Mart 2020

  Cuma Hutbesi 13 Mart 2020 Cuma Hutbesi 13 Mart 2020, haftanın hutbesi Başkanlık tarafından yayınlanmaktadır. Geçen haftaki hutbe konusunda Temizlik ve önemi ele alınmıştı. Bu haftanın Hutbe konusu Tedbir müminden takdir Allah’tandır. Haftanın hutbesini ve vaaz konusunu sayfanın altındaki linklerden indirebilirsiniz. Cuma Hutbesi 13 Mart 2020 İndir PDF Cuma Hutbesi …

  Devamını Oku »
 • 8 Mart

  Cibril Hadisi Arapça Türkçe Metin İhsan Nedir Hadisi

  cibril hadisi

  Cibril Hadisiİçindekiler1 Cibril Hadisi2 Cibril Hadisi Arapça Metni2.1 Meşhur Cibril Hadisi; İslam, İman Ve İhsan nedir Hadis Arapça metni:2.2 Cibril Hadisinin Türkçe Metni2.3 İslam,2.4 İman,2.5 İhsan, Cibril Hadisi diye meşhur olmuş Hadis-i Şerif, İslam, İman ve İhsan’ı en özet şekilde bizlere anlatan rivayettir. Ali el-Kari mirkatül mefatih’inde bu hadis için …

  Devamını Oku »
 • 4 Mart

  6 Mart 2020 Cuma Hutbesi

  6 Mart 2020 Cuma Hutbesi

  6 Mart 2020 Cuma Hutbesi 6 Mart 2020 Cuma Hutbesi konusu ve başlığı Allah temizdir ve temizliği sever konusudur. Ayrıca hutbe konusu ile alakalı vaaz konusu da sayfanın altındaki linklerde paylaşılmıştır. Hutbe indirme linkleri sayfanın altındadır. 6 Mart 2020 Cuma Hutbesi PDF İNDİR 6 Mart 2020 Cuma Hutbesi DOC İNDİR …

  Devamını Oku »

Şubat, 2020

 • 27 Şubat

  28 Şubat 2020 Cuma Hutbesi

  hutbe

  28 Şubat 2020 Cuma Hutbesiİçindekiler1 28 Şubat 2020 Cuma Hutbesi2 HELAL KAZANÇ VE ALIN TERİ2.1 Muhterem Müslümanlar!2.2 Aziz Müminler!2.3 Kıymetli Müslümanlar!2.4 Değerli Müminler!2.5 Aziz Müslümanlar!2.6 Muhterem Müminler! 28 Şubat 2020 Cuma Hutbesi helal kazanç ve alın teri konusu başlığı altında olacaktır. Bu hutbede helal kazancın önemi ve ehemmiyeti dini bakımdan …

  Devamını Oku »
 • 19 Şubat

  21 Şubat 2020 Cuma Hutbesi

  21 Şubat 2020 Cuma Hutbesi

  21 Şubat 2020 Cuma Hutbesiİçindekiler1 21 Şubat 2020 Cuma Hutbesi1.1 21 Şubat 2020 Cuma Hutbesi mübarek üç aylar ve regaip kandili konularını içermektedir. 25 Şubat Salı üç ayların ilki olan Mübarek recep ayının 1’i, 27 Şubat Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi ise İslam aleminin Regaip Gecesi (kandilidir).2 ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE …

  Devamını Oku »
 • 12 Şubat

  14 Şubat 2020 Cuma Hutbesi

  14 Şubat 2020 Cuma Hutbesi

  14 Şubat 2020 Cuma Hutbesiİçindekiler1 14 Şubat 2020 Cuma Hutbesi2 ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ BAĞ3 Muhterem Müslümanlar!3.1 Değerli Müslümanlar!3.2 Kıymetli Müminler!3.3 Aziz Müslümanlar! 14 Şubat 2020 Cuma günü Türkiye genelinde bütün diyanet camilerinde okunmak üzere hazırlanmış olan Allah ile kul arasındaki bağ konulu hutbe sunulmuştur. Sayfanın alt kısmında indirme linkleri …

  Devamını Oku »

Ocak, 2020

 • 22 Ocak

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesiİçindekiler1 24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi2 SORUMLULUK SAHİBİ BİR BABA OLABİLMEK2.1 Aziz Müminler!2.2 Kıymetli Müslümanlar!2.3 Değerli Müminler!2.4 Aziz Müslümanlar!2.5 Değerli Müslümanlar!2.6 Muhterem Müminler! TARİH: 24.01.2020 SORUMLULUK SAHİBİ BİR BABA OLABİLMEK Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimizin insanoğluna lütfettiği en kıymetli nimetlerden biri aile olmaktır. Zira aile güvendir, dayanaktır, …

  Devamını Oku »
 • 16 Ocak

  Haftanın Hutbesi 17 Ocak 2020

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  Haftanın Hutbesi 17 Ocak 2020 Hutbe İndir Word Hutbe İndir Pdf  

  Devamını Oku »

Aralık, 2019

Kasım, 2019

Şubat, 2019

 • 28 Şubat

  Haftanın Hutbesi 1 Mart 2019

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  Haftanın Hutbesi 1 Mart 2019 Haftanın hutbesi’nde Rahmet ve merhamet mevsimi olan üç aylar‘ın gelişi müjdelenmektedir. Mübarek Üç Aylar’da Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi Bulunmaktadır. Bu ayların ilki olan Recep Ayının İlk Perşembe gecesini Cumaya bağlayan gece Müslümanlar tarafından Regaip Kandili olarak Kutlanılır. Diyanet, Haftanın hutbesi …

  Devamını Oku »
 • 20 Şubat

  Hutbe 22 Şubat 2019

  Hutbe 22 Şubat 2019 Diyanet Haftanın Hutbesi yaşlılar ve onlara hürmet konusunu işlemiştir. İnsan hayatı boyunca belirli evrelerden geçer. Doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık. İnsanın bu hayat yolculuğunda merhamete en çok muhtaç olduğu dönemlerden birisi de ihtiyarlık dönemidir. Bu dönemde daima ilgi ve saygı beklenilir. Sevgili Peygamberimiz’in Hz. Ebu …

  Devamını Oku »
 • 13 Şubat

  Hutbe 15 Şubat 2019

  HAFTANIN HUTBESİ 15 02 2019 DİYANET

  Hutbe 15 Şubat 2019 Bu haftanın hutbesi insanın manevi ve uhrevi yönüne değiniyor. Cenab-ı Hak insanı maddi ve manevi bir varlık olarak yaratmıştır. Maddi ihtiyaçları ile dünyalık hayatını devam ettiren insan sağlam bir ruh yapısına sahip olması içinde manevi ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Toplumumuzun manevi rehberliğini din gönüllüleri yerine getirmeye çalışmaktadır …

  Devamını Oku »

Ocak, 2019

 • 31 Ocak

  Hutbe 1 Şubat 2019

  HAFTANIN HUTBESİ

  Hutbe 1 Şubat 2019 Haftanın Hutbesi Rıfk konusunu ele almaktadır. Rıfk Nedir? İlk olarak sözlük manasına baktığımızda rıfk, kibar yumuşak ve faydalı olmak manalarına geldiği gibi yardımcı olmak manasında da kullanılmaktadır. Literatür manası ile rıfk, hoş, geçimli, anlayışlı, yumuşak davranma, iyi huylu, uyumlu ve nazik gibi yakın anlamlara gelmektedir. Refik kelimesi …

  Devamını Oku »
 • 22 Ocak

  25 Ocak 2019 Hutbe

  25 ocak 2019 haftanın hutbesi

  25 Ocak 2019 Hutbeİçindekiler1 25 Ocak 2019 Hutbe2 İSLAM AHLÂKININ ÖZÜ HAYÂDIR2.1 Değerli Müminler!2.2 Aziz Müslümanlar!2.3 Kıymetli Müminler!2.4 Muhterem Müslümanlar!2.5 Aziz Müminler! Bu hafta hutbe konusu, İslam ahlakının özü hayadır. Hutbe de insanın fıtrat üzere yaratıldığı ve hayanın da fıtrat gereği bir özellik olduğu ifade edilmiştir. Hutbede geçen ayetlerde mümin …

  Devamını Oku »
 • 16 Ocak

  Hutbe 18 Ocak 2019

  haftanın hutbesi

  Hutbe 18 Ocak 2019İçindekiler1 Hutbe 18 Ocak 20191.1 MÜSLÜMANLAR İLİM VE MEDENİYETİN ÖNCÜLERİDİR1.2 Muhterem Müslümanlar!1.2.1 Kıymetli Müminler!1.2.2 Değerli Müslümanlar!1.2.3 Muhterem Müslümanlar!1.2.4 Aziz Müminler! Hutbe 18 Ocak 2019 hutbe konusu: Müslümanlar ilim ve medeniyetin öncüleridir. Hfatanın hutbesi ve hutbe konusu ile alakalı olan vaaz konuları sayfanın altındaki linklerde mevcuttur. İlgili yerden …

  Devamını Oku »
 • 10 Ocak

  11 Ocak 2019 Hutbe

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  11 Ocak 2019 Hutbeİçindekiler1 11 Ocak 2019 Hutbe1.1 TARİH: 11.01.20191.2 İNSANIN KEMAL YOLCULUĞU: 1.3 İSLAM, İMAN VE İHSAN1.4 Muhterem Müslümanlar!1.4.1 Kıymetli Müminler! 1.4.2 Değerli Müslümanlar! 1.4.3 Kıymetli Müslümanlar!1.4.4 Aziz Müminler!1.4.5 Muhterem Müslümanlar! TARİH: 11.01.2019 İNSANIN KEMAL YOLCULUĞU: İSLAM, İMAN VE İHSAN Muhterem Müslümanlar! Bir gün Allah Resûlü (s.a.s) ashabıyla sohbet …

  Devamını Oku »

Aralık, 2018

 • 27 Aralık

  28 Aralık 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  TARİH: 28.12.2018İçindekiler1 TARİH: 28.12.20182 BİR ÖMÜR SORUMLULUK BİLİNCİYLE3 YAŞAMAK3.1 Muhterem Müslümanlar!3.2 Aziz Müminler!3.3 Değerli Müslümanlar!3.4 Kıymetli Müminler!3.5 Aziz Müminler!3.6 Kıymetli Müslümanlar! BİR ÖMÜR SORUMLULUK BİLİNCİYLE YAŞAMAK Muhterem Müslümanlar! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete …

  Devamını Oku »
 • 20 Aralık

  21 Aralık 2018 Haftanın Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  21 Aralık 2018 Haftanın Hutbesi VARLIĞIN İLAHİ MAYASI MERHAMET Hutbe ve İlgili Vaaz Örnekleri Pdf Ve Word olarak sizler için düzenlendi. Sayfanın altındaki linklerden hutbeyi pdf veya word olarak indirebilirsiniz. Yine aynı yerden ilgili vaaz dosyalarına da ulaşabilirsiniz. Örnek Vaazlar TARİH: 21.12.2018 VARLIĞIN İLAHİ MAYASI MERHAMET Muhterem Müslümanlar! Sevgili Peygamberimizin …

  Devamını Oku »
 • 13 Aralık

  14 Aralık 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  14 Aralık 2018 Haftanın Hutbesi RAHMET VE MAĞFİRET KAPISI: TEVBEİçindekiler1 14 Aralık 2018 Haftanın Hutbesi RAHMET VE MAĞFİRET KAPISI: TEVBE1.1 TARİH : 14.12.20181.2 RAHMET VE MAĞFİRET KAPISI: TEVBE1.2.1 Aziz Müminler!1.2.2 Kıymetli Müslümanlar!1.2.3 Değerli Müminler!1.2.4 Aziz Müslümanlar!1.2.5 Muhterem Müslümanlar!1.2.6 Kıymetli Müminler! TARİH : 14.12.2018 RAHMET VE MAĞFİRET KAPISI: TEVBE Aziz Müminler! …

  Devamını Oku »

Kasım, 2018

 • 22 Kasım

  23 Kasım 2018 Haftanın Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  23 Kasım 2018 Haftanın Hutbesiİçindekiler1 23 Kasım 2018 Haftanın Hutbesi1.1 TARİH: 23.11.20181.2 EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ GENÇLERİMİZ1.2.1 Muhterem Müslümanlar!1.2.2 Kıymetli Müminler!1.2.3 Aziz Müslümanlar! 1.2.4 Muhterem Müslümanlar!1.2.5 Değerli Müminler!1.2.6 Aziz Müminler! TARİH: 23.11.2018 EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ GENÇLERİMİZ Muhterem Müslümanlar! Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ‘Ey …

  Devamını Oku »
 • 15 Kasım

  16 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  16 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesiİçindekiler1 16 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi1.1 TARİH: 16.11.20181.2 MEVLİD-İ NEBİ1.2.1 Aziz Müminler!1.2.2 Muhterem Müslümanlar!1.2.3 Kıymetli Müminler!1.2.4 Değerli Müslümanlar!1.2.5 Aziz Müminler!1.2.6 Genç Kardeşim!1.2.7 Kıymetli Müminler! TARİH: 16.11.2018 MEVLİD-İ NEBİ Aziz Müminler! Önümüzdeki Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i …

  Devamını Oku »
 • 8 Kasım

  9 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi

  9 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi

  9 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesiİçindekiler1 9 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi1.1 TARİH: 09.11.20181.2 SAĞLIK: DÜNYALARA DEĞER NİMET1.2.1 Muhterem Müslümanlar!1.2.2 Aziz Müminler!1.2.3 Kıymetli Müminler! 1.2.4 Değerli Müslümanlar!1.2.5 Muhterem Müminler!1.2.6 Muhterem Müslümanlar! TARİH: 09.11.2018 SAĞLIK: DÜNYALARA DEĞER NİMET Muhterem Müslümanlar! Okuduğum âyet-i kerimede Hz. İbrahim, Yüce Rabbimizi şöyle tanıtmaktadır: “O, beni …

  Devamını Oku »
 • 1 Kasım

  2 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  2 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesiİçindekiler1 2 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi1.1 TARİH: 02.11.20181.2 TEMİZ GIDA TEMİZ NESİL1.2.1 Muhterem Müslümanlar!1.2.2 Kıymetli Müminler!1.2.3 Aziz Müminler!1.2.4 Değerli Müslümanlar! TARİH: 02.11.2018 TEMİZ GIDA TEMİZ NESİL Muhterem Müslümanlar! Allah Resûlü (s.a.s), bir gün ashabına ve onların şahsında bütün insanlığa şöyle seslendi: “Ey insanlar! Allah …

  Devamını Oku »

Eylül, 2018

 • 6 Eylül

  7 Eylül 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  7 Eylül 2018 Diyanet Haftanın Hutbesiİçindekiler1 7 Eylül 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi1.1 TARİH : 07.09.20181.2 HİCRET1.2.1 Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!1.2.2 Kıymetli Müminler!1.2.3 Muhterem Müslümanlar!1.2.4 Kıymetli Kardeşlerim!1.2.5 Aziz Müminler!1.2.6 Muhterem Müslümanlar! TARİH : 07.09.2018 HİCRET Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle önümüzdeki Salı Muharrem ayının ilk …

  Devamını Oku »

Ağustos, 2018

 • 18 Ağustos

  24 Ağustos 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  24 Ağustos 2018 Diyanet Haftanın Hutbesiİçindekiler1 24 Ağustos 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi1.1 GAYRET MÜMİNLERDEN, ZAFER ALLAH’TANDIR1.1.1 Muhterem Müminler!1.1.2 Kıymetli Müslümanlar!1.1.3 Muhterem Müslümanlar!1.1.4 Aziz Kardeşlerim!1.1.5 Kardeşlerim! TARİH : 24.08.2018 GAYRET MÜMİNLERDEN, ZAFER ALLAH’TANDIR Muhterem Müminler! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’a ve Resûlüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra gevşersiniz …

  Devamını Oku »
 • 17 Ağustos

  2018 Kurban Bayramı Hutbesi

  9 Kasım 2018 Diyanet Haftanın Hutbesi

  2018 Kurban Bayramı Hutbesiİçindekiler1 2018 Kurban Bayramı Hutbesi1.1 KURBAN BAYRAMI1.1.1 Muhterem Müminler!1.1.2 Değerli Müslümanlar!1.1.3 Aziz Müminler!1.1.4 Kıymetli Müslümanlar!1.1.5 Muhterem Müminler!1.1.6 Aziz Müminler! TARİH : 21.08.2018 KURBAN BAYRAMI Muhterem Müminler! Hicret’in ikinci yılı, Zilhicce ayının onuncu günüydü. Peygamberimiz (s.a.s.), ashâbıyla birlikte ilk kez Kurban Bayramı’nı idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, …

  Devamını Oku »
 • 15 Ağustos

  Haftanın Hutbesi 17 Ağustos 2018

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  Haftanın Hutbesi 17 Ağustos 2018İçindekiler1 Haftanın Hutbesi 17 Ağustos 20181.1 SADAKA-İ CÂRİYE1.1.1 Aziz Kardeşlerim!1.1.2 Kıymetli Müminler!1.1.3 Aziz Kardeşlerim!1.1.4 Kardeşlerim!1.1.5 Kıymetli Müslümanlar! TARİH : 17.08.2018 SADAKA-İ CÂRİYE Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç verenler var …

  Devamını Oku »
 • 9 Ağustos

  Haftanın Hutbesi 10 Ağustos 2018

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  Haftanın Hutbesi 10 Ağustos 2018İçindekiler1 Haftanın Hutbesi 10 Ağustos 20181.1 KURBAN, ALLAH’A YAKINLAŞMA VESİLESİDİR1.2 Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!1.2.1 Kıymetli Müslümanlar!1.2.2 Kardeşlerim!1.2.3 Muhterem Müslümanlar!1.2.4 Kardeşlerim!1.2.5 Aziz Müminler!1.2.6 Kardeşlerim! TARİH : 10.08.2018 KURBAN, ALLAH’A YAKINLAŞMA VESİLESİDİR Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz kurbanlarımız hakkında şöyle buyuruyor: “Onların …

  Devamını Oku »
 • 2 Ağustos

  Haftanın Hutbesi 3 Ağustos 2018

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  Haftanın Hutbesi 3 Ağustos 2018İçindekiler1 Haftanın Hutbesi 3 Ağustos 20181.1 CAMİ VE CEMAAT ADABI1.2 Muhterem Müminler!1.2.1 Muhterem Müslümanlar!1.2.2 Değerli Müminler!1.2.3 Kıymetli Müslümanlar!1.2.4 Aziz Kardeşlerim! TARİH: 03.08.2018 CAMİ VE CEMAAT ADABI Muhterem Müminler! Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in dünyadaki son günüydü. O sabah, hastalığından dolayı mescide gidememişti. Evinin mescide …

  Devamını Oku »

Temmuz, 2018

 • 25 Temmuz

  Haftanın Hutbesi 27 Temmuz 2018

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  Haftanın Hutbesi 27 Temmuz 2018İçindekiler1 Haftanın Hutbesi 27 Temmuz 20181.1 TARİH : 27.07.20181.2 İMAN-AMEL İLİŞKİSİ1.2.1 Aziz Müminler!1.2.2 Değerli Müslümanlar!1.2.3 Muhterem Müminler!1.2.4 Kıymetli Müminler!1.2.5 Kardeşlerim!1.2.6 Aziz Müminler!1.2.7 Aziz Müminler!1.2.8 Kardeşlerim! TARİH : 27.07.2018 İMAN-AMEL İLİŞKİSİ Aziz Müminler! Resûlullah (s.a.s) bir gün bineğiyle giderken arkasında oturan Muâz b. Cebel’e “Yâ Muâz!” diye …

  Devamını Oku »
 • 18 Temmuz

  20 Temmuz 2018 Haftanın Hutbesi

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  20 Temmuz 2018 Haftanın Hutbesi Düğün Adabıİçindekiler1 20 Temmuz 2018 Haftanın Hutbesi Düğün Adabı1.1 DÜĞÜN ÂDÂBI1.1.1 Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!1.1.2 Muhterem Müslümanlar!1.1.3 Aziz Kardeşlerim!1.1.4 Değerli Müminler!1.1.5 Muhterem Müminler!1.1.6 Kıymetli Müslümanlar!1.1.7 Kardeşlerim! TARİH : 20.07.2018 DÜĞÜN ÂDÂBI Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! Peygamber Efendimiz, Medine’ye hicretinin ikinci yılında sevgili kızı …

  Devamını Oku »
 • 12 Temmuz

  Haftanın Hutbesi 13 Temmuz 2018

  Haftanın Hutbesi 13 Temmuz 2018İçindekiler1 Haftanın Hutbesi 13 Temmuz 20181.1 MİLLETÇE YENİDEN DOĞUŞ: 15 TEMMUZ1.2 Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!1.2.1 Aziz Müslümanlar! 1.2.2 Kıymetli Müslümanlar!1.2.3 Değerli Müminler!1.2.4 Muhterem Müslümanlar!1.2.5 Aziz Müminler! TARİH : 13.07.2018 MİLLETÇE YENİDEN DOĞUŞ: 15 TEMMUZ Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler! Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak …

  Devamını Oku »
 • 4 Temmuz

  Haftanın Hutbesi (Allah’ın Rızasına Ulaştıran Salih Ameller) 06/07/2018

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  Haftanın Hutbesiİçindekiler1 Haftanın Hutbesi2 (Allah’ın Rızasına Ulaştıran Salih Ameller) 2.1 ALLAH’IN RIZASINA ULAŞTIRAN SALİH AMELLER2.1.1 Aziz Müminler!2.1.2 Değerli Müslümanlar!2.1.3 Kıymetli Kardeşlerim!2.1.4 Kardeşlerim!2.1.5 Kıymetli Kardeşlerim!2.1.6 Aziz Müminler!2.1.7 Kardeşlerim!2.1.8 Değerli Müminler! (Allah’ın Rızasına Ulaştıran Salih Ameller) TARİH : 06.07.2018 ALLAH’IN RIZASINA ULAŞTIRAN SALİH AMELLER Aziz Müminler! Resûlullah Efendimiz (s.a.s), bir gün ashâbıyla …

  Devamını Oku »

Haziran, 2018

 • 28 Haziran

  Haftanın Hutbesi (GÜZEL İSİM)

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  TARİH: 29.06.2018 EVLADIN ANNE-BABA ÜZERİNDEKİ HAKLARINDAN BİRİ: GÜZEL İSİM Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! Peygamber Efendimiz (s.a.s) hayatın her aşamasında İslami değerlerin gözetilmesine önem verirdi. Zira o, bizlere kulluk şuurunu, nezaket ve zerafeti öğretmek üzere gönderilen bir Peygamberdi. Onun, hayatın her anını anlamlı kılmaya yönelik bu hassasiyeti, bir bebeğe isim …

  Devamını Oku »
 • 21 Haziran

  Haftanın Hutbesi (Yaz Kur’an Kursları ve Önemi)

  24 Ocak 2020 Cuma Hutbesi

  TARİH : 22.06.2018 YAZ KUR’AN KURSLARI VE ÖNEMİ Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Elif Lâm Râ. Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz …

  Devamını Oku »