Hanif Ne Demek

Hanif Ne Demek

Hanif Ne Demek

Hanif Ne Demek ? Meyletmek anlamındaki “h-n-f” kökünden türeyen hanif kelimesi sözlükte; kötülüklerden iyiliklere meyleden kimseye; ıstılahta ise Hz. İbrahim AS.’ın tebliğ ettiği hak din üzere olan ve Allah’ın birliğini kabul eden müminlere denir.

Hz. Muhammed SAV’in peygamber olarak gönderildiği hicaz bölgesinde, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin dışında az da olsa hanifler vardı. Bunlar putlara tapmıyor, Allah’ın birliğine inanıyorlardı.

Kuranda Hanif kelimesi 12 yerde geçmektedir.

Hanif esasına dayalı din, fıtrat dinidir. Allah bütün insanları bu dine üzere yaratmıştır.

Kaynak: DİB Dini Kavramlar Sözlüğü

Yazar: Yönetici

Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.