İntihar Eden Cehennemlik mi?

İntihar Eden Cehennemlik Mi?

İntihar olayları hiç olmadığı kadar çoğalmaya başladı.

(Allah (c.c.) bütün insanları bu tür musibetlerden korusun

Hiç ummadığımız insanlar bile intihar ederek bu dünyadan ayrılıp gidiyorlar. 

İntihar eden insanlar geride kalan yakınlarını ve dostlarını üzüntü içinde bırakırken; akıllara gelen şu sorular da insanların beyinlerini kemirmeye devam etmektedir:

Merak edilen bu konuların fıkhi açıdan cevapları ile sizleri baş başa bırakıyoruz:

Hayat, Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği en büyük nimet olup insana verilmiş bir emanettir. Emaneti ancak veren alır. Hiç kimsenin, Allah’ın koyduğu sınırları aşarak bu emanete kast etmeye hakkı yoktur. Bu sebeple cana kıymak büyük bir günah, büyük bir suçtur.

Bu hususta Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin.” (En’am, 6/151) “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür” (Mâide, 5/32).

Cana kıyma yasağı kişinin kendi canı konusunda da aynen geçerlidir. Hiç kimse, “Can benim, dilersem ona kıyar, intihar ederim” diyemez. Başkasının hayatına kıymak nasıl büyük bir günah ise, insanın kendini öldürmesi de böyle büyük bir günahtır. “Kendinizi helak etmeyin” (Nisâ, 4/29) ayeti kişinin kendi canına kıymasını da yasaklamaktadır.

Hz. Peygamber de (s.a.s.): İntihar eden kişi ne ile intihar etmişse hesap günü onunla azap edilir.”

(Buhârî, Cenâiz 84; Müslim, İman 176, 177) buyurarak, intihar eden kişinin ahirette göreceği cezaya işaret etmiştir.

İntihar edenin cenaze namazı kılınır. Müslümanların kabristanına defnedilir. Geride bıraktığı mallarına, oğul-kız, baba-ana, kardeşler vb. mirasçı olurlar. Normal şekilde ölen kimselere yapılan her işlem intihar edene de yapılır (Ramlî, Nihâyetü’l-muhtâc, II, 432; Fetâvâ-yı Hindiye, I, 163; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr I, 584; krş. İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 418.

İntihar edenin ahirette affedilip affedilmeyeceğini ancak Allah bilir. Dilerse affeder, dilerse günahının cezasını verir. Bu takdirde günahı kadar ceza gördükten sonra cennete girer. Zira Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur” (Nisa, 4/48).

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Yazar: Yönetici

Bir yorum

  1. Allah intihar ve cinnetten korusun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.