Fetvalar

Yemin Kefareti

YEMİN KEFARETİ NEDİR

Yemin Nedir? Yemin, güç ve kuvvet demektir. Terim olarak yemin, bir işi yapmak veya yapmamak konusunda, sözü güçlendirmek için Allah adına söz vermektir. Vallahi şu işi yapacağım veya yapmayacağım gibi. Yemin Allah’ın isimlerinin üzerine yapılır. Helali haram kılmak ta yemin sayılır. Şu yemeği yemek bana haram olsun gibi. Yemin Kefareti …

Devamını Oku »

Yemin Nedir, Yemin Kefareti Nedir ve Kimlere Verilir

Yemin Nedir, Yemin Kefareti Nedir ve Kimlere Verilir

Yemin Nedir, Yemin Kefareti Nedir ve Kimlere Verilir Yemin. bir kimsenin sözünü kuvvetlendirmek için Allah’ın adını veya sıfatını anmasıdır. Yemin kefareti ise, Bir Müslümanın yemini bozduğunda yerine getirmesi gereken borçtur. Yemin Nedir, Yemin Kefareti Nedir ve Kimlere Verilir meseleleri ile alakalı olarak DİB Fetvalarından yaptığımız derlemeyi burada istifadenize sunuyoruz. Yemin …

Devamını Oku »

Melekler ve Görevleri Nelerdir

Melekler ve Görevleri Nelerdir

Melekler ve Görevleri Nelerdir? Hangi melek ne yapar? Hangi melek vahiy meleğidir? Hangi melek ölüm meleğidir? Hangi melek sura üfler?  Hangi melek doğa olaylarını düzenler? Koruyucu melekler hangileri? Yazıcı melekler hangileri? Kısaca melekler ve görevleri nelerdir? Meleklerin Özellikleri: Nurdan yaratılmış, Yemeyen-içmeyen, Erkeklik ve dişilikleri olmayan, Allah’ın emirlerini kusursuz yerine getiren, …

Devamını Oku »

Kusmak Abdesti Bozar Mı?

Kusmak Abdesti Bozar Mı?

Kusmak Abdesti Bozar Mı? Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizî, Tahâret, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusmak; ister yemek ister safra ister kan olsun abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir …

Devamını Oku »

Adetliyken Sure Okunur Mu?

Adetliyken Sure Okunur Mu?

Adetliyken Sure Okunur Mu? Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hâli dışında …

Devamını Oku »

Kur’anda İsmi Geçen 25 Peygamberler

Kur’anda İsmi Geçen 25 Peygamberler

Kur’anda İsmi Geçen 25 Peygamberler Kur’anda İsmi Geçen 25 Peygamberler: İlk peygamber Hz.Âdem, son peygamber ise Hz.Muhammed’dir. Bu ikisi arasında bir çok peygamber gelip geçmiştir. Kur’an’da sadece 25 peygamberin adı geçmektedir: Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhîm, İsmâîl, İshâk, Yâkûb, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, …

Devamını Oku »

Hanif Ne Demek

Hanif Ne Demek

Hanif Ne Demek ? Meyletmek anlamındaki “h-n-f” kökünden türeyen hanif kelimesi sözlükte; kötülüklerden iyiliklere meyleden kimseye; ıstılahta ise Hz. İbrahim AS.’ın tebliğ ettiği hak din üzere olan ve Allah’ın birliğini kabul eden müminlere denir. Hz. Muhammed SAV’in peygamber olarak gönderildiği hicaz bölgesinde, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin dışında az da olsa …

Devamını Oku »

Allah’ın varlığının delilleri nelerdir?

Allah’ın varlığının delilleri nelerdir?

Allah’ın varlığının delilleri nelerdir? İslam âlimlerine göre Allah’ın varlığının delilleri akli ve nakli olmak üzere iki kısımdır. Naklî deliller: Kur’an-ı Kerim ve hadislerde yer alan delillerdir. Şu da var ki naklî deliller aynı zamanda aklî temellendirmelere dayandığı için bir bakıma onları da aklî deliller kategorisinde düşünmek mümkündür. Aklî deliller: Akli …

Devamını Oku »

Kurban İle İlgili Terimler

Kurban İle İlgili Terimler

Kurban İle İlgili Terimler: AREFE Kurban bayramından bir önceki güne verilen ad. BAYRAM Dinî veya millî açıdan özel önemi olan ve topluca kutlanan gün. TEŞRÎK Kurban bayramı ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen ad. HEDY Hac ve umre yapan kimselerin Harem sınırları içinde kestikleri kurban. …

Devamını Oku »

Adetliyken Esmaül Hüsna Okunur Mu

Adetliyken Esmaül Hüsna Okunur Mu

Adetliyken Esmaül Hüsna Okunur Mu Adetliyken esmaül hüsna okunur mu, Regl iken esmaül hüsna okunur mu, Regl döneminde esmaül hüsna okunur mu, Adetliyken esmaul husna cekilirmi, Hastayken esmaul husna okunur mu sorularının cevapları ve daha fazlası işte burada. Kadınlar adetliyken, cünüpken veya nifâs (lohusa oldukları günlerde) hâllerinde dua edebilirler; bunlara …

Devamını Oku »